Grote NWO-subsidies voor vijf onderzoeksconsortia waar TU/e bij betrokken is

14 december 2022

In totaal krijgen 9 consortia bijna 40 miljoen euro toegewezen binnen Perspectief-programma van NWO

De TU/e is onder meer betrokken bij onderzoek naar slimmere vormen van mobiliteit in steden. Foto: iStock

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan 9 consortia van onderzoekers, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties in totaal bijna 40 miljoen euro toegekend. Bij 5 van de 9 consortia is de TU Eindhoven betrokken. De zogeheten Perspectief-programma’s gaan onder andere aan de slag met effectievere behandelingen van kanker, het verbeteren van optische eigenschappen van hightech-apparatuur en slimmere vormen van mobiliteit in steden.

Perspectief is een NWO-onderzoeksprogramma dat wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en zich richt op technologische innovaties rondom maatschappelijke uitdagingen. Het programma daagt onderzoekers uit om consortia te vormen met het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties.

De consortia waar de TU/e bij betrokken is, zijn de volgende:


Borstbesparing door verwarming tumor

Bijna 1 op de 3 borstkankerpatiënten krijgt chemotherapie voorafgaand aan een operatie, om de tumor zodanig te verkleinen dat de borst behouden kan blijven. Dit lukt niet altijd. In zo’n geval moet de borst alsnog geamputeerd worden.

Het CARES-programma werkt aan manieren om de chemotherapie te verpakken in warmtegevoelige vetbolletjes. Daarnaast wordt een systeem ontwikkeld voor nauwkeurige, magnetische resonantie gestuurde verwarming van de tumor. Door deze combinatie komt de chemotherapie heel precies in de tumor vrij. Dit leidt tot hoge medicijnconcentraties en succesvollere tumorverkleining, waardoor er minder borstamputaties nodig zijn.

Consortium
Programmaleider: Dr. Sergio Curto (ErasmusMC)
Kennisinstellingen: Amsterdam UMC, ErasmusMC, Heinrich Heine Düsseldorf, Kantonsspital Aarau – Kantonsspital Baden, Ludwig Maximilians University, Technische Universiteit Eindhoven, UMC Utrecht, Universitätsklinikum Erlangen
Bedrijven: General Electric Healthcare, Lipoid, Philips, Sensius BV, Thermosome, Zurich MedTech Andere maatschappelijke partners: Borstkanker Onderzoek Groep, Catharina Ziekenhuis Eindhoven, Fontys, Gasthuiszusters Antwerpen, Iridium Network, Inholland, Swiss Hyperthermia Network


Leidend door lichtgeleiding

Voor de nieuwste generatie optische sensoren en lichtbronnen is het essentieel om heel veel verschillende kleuren licht tegelijk naar een doel te kunnen leiden. Het OPTIC-programma ontwikkelt innovatieve optische componenten zoals lenzen en spiegels met geheel vrije vormen, en nieuwe methoden om lichtgolven in de juiste vorm te kneden.

Met deze technologie gaan de onderzoekers samen met de betrokken bedrijven de energie-efficiëntie van halfgeleiderchips verbeteren door ze nauwkeuriger te maken, de lichtopbrengst van witte ledlampen verhogen, en gevoeligere satellietsensoren ontwikkelen om bijvoorbeeld agrarische en andere bedrijven te helpen de stikstofuitstoot preciezer te bepalen.

Consortium
Programmaleider: Prof. dr. Willem Vos (Universiteit Twente)
Kennisinstellingen: ARCNL, TU Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente, Vrije Universiteit Amsterdam
Bedrijven: Addoptics, Anteryon, ASML, Demcon, JMO, Lumileds, Signify, TNO


Met kunstmatige intelligentie beste kankerbehandeling kiezen

Ieder jaar krijgen meer mensen de diagnose kanker. Vaak wacht hen een standaardbehandeling die geen rekening houdt met de verwachtingen van de patiënt over de resulterende kwaliteit van leven.

Het PersOn-programma analyseert met behulp van kunstmatige intelligentie alle beschikbare gegevens over het type kanker en de individuele patiënt en voorspelt daarmee het te verwachten behandelresultaat. Met deze informatie kunnen arts en patiënt samen kiezen voor het zorgtraject dat voor die persoon met de grootste waarschijnlijkheid de beste kwaliteit van leven zal opleveren.

Consortium
Programmaleider: Dr. Johan Kwisthout (Radboud Universiteit)
Kennisinstellingen: Amsterdam UMC, Integraal Kankercentrum Nederland, Nederlands Kankerinstituut-Antoni van Leeuwenhoek, Open Universiteit, Radboud Universiteit, Radboudumc, TNO, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Maastricht, Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit Amsterdam
Bedrijven: Chipsoft, Connected Care, CZ, Hugin Expert A/S, ICTRecht, Info Support, Maastro Clinic, Machine2Learn, Open Walnoot, Orikami, Privacy Company, Saddle Point Science Europe, We Are Not
Andere maatschappelijke partners: Isala Ziekenhuis Zwolle, Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties


Sediment als sleutel naar weerbare watersystemen

In de voor Nederland belangrijke vaargeulen in de Waddenzee en de Westerschelde moet steeds intensiever worden gebaggerd. Daarnaast neemt de biodiversiteit van de wereldwijd belangrijke wetlands af. Getijplaten en kustmoerassen beschermen dijken nu nog tegen stormen, maar moeten snel genoeg kunnen blijven meegroeien.

Sediment is de sleutel: waar en wanneer is er genoeg, te veel of onvoldoende zand en slib? WadSED vergelijkt de Waddenzee en de Westerschelde, bouwt nieuw gereedschap, en ontwerpt een nieuwe aanpak voor gezamenlijk beheer en beleid om te komen tot toekomstbestendig sedimentbeheer dat onze kusten gelijktijdig beschermt tegen een stijgende zeespiegel, afnemende biodiversiteit, en toenemende baggerkosten.

Consortium
Programmaleider: Prof. dr. Maarten G. Kleinhans (Universiteit Utrecht)
Kennisinstellingen: Deltares, Hogeschool Van Hall Larenstein, NIOZ, Rijksuniversiteit Groningen, TU Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research
Bedrijven: Arcadis, Boskalis, Frisia, Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), Royal Haskoning-DHV (RHDHV), Waterproof, Witteveen+Bos
Andere maatschappelijke partners: Coalitie Wadden Natuurlijk, Delta Programma Wadden, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Waterschap Hunze en Aa’s, Waterschap Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân


Bereikbare en leefbare stad zonder privéauto’s?

Hoe houden we steden met steeds meer woningen bereikbaar? En hoe maken we schone en slimme mobiliteitsoplossingen zoals elektrische deelfietsen toegankelijk voor iedereen?

XCARCITY ontwikkelt digital twins van autoluwe gebieden in de stad op basis van gemeten en gesimuleerde data van mobiliteit van personen en goederen. In deze virtuele modellen testen de onderzoekers mogelijke scenario’s en interventies voor specifieke problemen in Almere, Amsterdam en Rotterdam. Dit helpt overheidsinstanties, gebiedsontwikkelaars en vervoerders bij de besluitvorming rondom schone en toegankelijke mobiliteit in en naar steden.

Consortium
Programmaleiding: Prof. dr. ir. Bart van Arem (TU Delft), Dr Maaike Snelder (TNO/TU Delft)
Kennisinstellingen: AMS Institute, CROW, Planbureau voor de Leefomgeving, SWOV, TNO, TU Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente
Bedrijven: ABB, BAM, Buck Consultants International, DTV consultants, FSD, Future Mobility Network, Goudappel, Map TM, Mobycon, OpenRemote, Pon, RET, RHDHV, Technolution, VRBase, Witteveen + Bos
Andere maatschappelijke partners: Connekt, Fietsersbond, Gemeente Almere, Gemeente Amsterdam, Gemeente Rotterdam, Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, MRDH, Rijkswaterstaat, Vervoerregio Amsterdam

Mediacontact

Frans Raaijmakers
(Science Information Officer)

Het laatste nieuws

Blijf ons volgen