Statement College van Bestuur naar aanleiding van bezettingsactie 11 mei

15 mei 2023

Afgelopen donderdag, op de dag van de rectoraatsoverdracht, vond op de TU/e een bezettingsactie plaats door demonstranten.

Afgelopen donderdag vond op de TU/e een bezettingsactie plaats, met een start die niet geheel ordelijk verliep. Het College van Bestuur betreurt dit incident.

De TU/e is met volle overtuiging gecommitteerd aan de energietransitie en het bijdragen aan oplossingen voor de klimaatproblematiek, en werkt daar elke dag aan. Deze thema’s zijn zeer bewust en in samenspraak met velen een kernonderdeel van de instellingsstrategie geworden. We zijn over de bijbehorende uitdagingen voortdurend in gesprek met onze studenten, onze wetenschappers, de universiteitsraad, en de wereld om ons heen. Met name onze studenten houden ons scherp en dat hoort zo. Wij waarderen dat en handelen ernaar, zoals blijkt uit diverse recente versnellingsacties.

Het CvB is ook al ruime tijd constructief in gesprek met klimaatactiegroepen. Het CvB deelt de urgentie met deze groepen om zo snel mogelijk te zorgen voor een klimaatneutrale wereld, ondanks punten van verschil van inzicht over de beste weg om het doel te bereiken. Ook met University Rebellion zijn we in gesprek geraakt en gebleven, na eerdere acties, waaronder een dagenlange bezettingsactie eind 2022. Die bezetting is vreedzaam verlopen en geëindigd; het recht van demonstratie beschouwen we immers als een groot goed.

Het CvB heeft afgelopen maand nog op zijn eigen initiatief een vertegenwoordiging van actiegroep University Rebellion gesproken en voorinzage gegeven in het nieuwe addendum van het aankomende jaarverslag, waarin de TU/e transparantie biedt over de omvang van de samenwerking met industriële partners. University Rebellion heeft in dat gesprek het addendum positief ontvangen en bevestigd dat de TU/e met deze transparantie in Nederland voorop loopt.

Tegen deze achtergrond was het CvB dan ook verrast door de demonstraties van afgelopen donderdag. De deur staat en stond open voor gesprek, en ook voor het creëren van aandacht rond de klimaatcrisis door betrokken studenten en actiegroepen.

Dit protest vond plaats op een zeer bijzondere dag voor de TU/e, een dag die geheel in het teken stond van het afscheid van de oude rector, na acht jaar rectoraat, en de ontvangst in onze community en installatie van de nieuwe rector. Actievoerders begonnen vlak daarvoor, terwijl de ontvangst van gasten gaande was, een bezettingsactie gericht op de grote vergaderzalen op vloer 1 in gebouw Atlas.

Het CvB is, meteen na de melding van de actie, gaan praten met de actievoerders. Daarbij heeft het CvB nieuwe eisen, die verder reikten dan eerdere eisen, in ontvangst genomen, en aangegeven dat het op die dag zelf niet mogelijk zou zijn om er verder over in gesprek te gaan, gezien het programma. In dat gesprek is expliciet toestemming gegeven voor het protest en zijn twee beperkingen mondeling medegedeeld: geen actie in de boardroom ernaast (dit is een afgesloten ruimte waar op dat moment een vergadering gaande was, die door de actie uiteindelijk afgebroken moest worden) en niet in de nacht, in verband met de veiligheid. Desondanks hebben de actievoerders zich, zonder toestemming en ondanks de eerder gedeelde beperkingen, naar binnen geforceerd in de boardroom, langs beveiligers die in de deurpost stonden. 

Het geduw en getrek dat daarna ontstond in de boardroom is te verklaren vanuit deze sequentie van gebeurtenissen. We staan uiteraard geen TU/e voor waarin dit tot de normale omgangsvormen behoort. Wij betreuren het dan ook ten zeerste. Het CvB staat voor respect voor elkaars visie en voor het waarderen van ieders integriteit en veiligheid.

We zijn bereid het gesprek te hervatten om samen te werken aan het hogere doel, het realiseren van de energietransitie en het werken aan oplossingen voor de klimaatproblematiek

Mediacontact

Ivo Jongsma
(Communications Adviser)