Wetenschappelijk toptalent, universiteiten en bedrijfsleven verenigen zich voor de chemie van de toekomst

16 april 2021

Onderzoekers van de TU/e-faculteit Chemical Engineering and Chemistry presenteren hun nieuwste werk op het gebied van duurzame brandstoffen en energie tijdens het online symposium van ARC CBBC ter gelegenheid van hun vijfjarig bestaan.

Zonder chemie zouden we het zonder veel consumentenproducten moeten stellen. Maar chemie is ook bij uitstek geschikt om een aantal van de huidige uitdagingen in de wereld, zoals klimaatverandering en duurzaamheid, aan te pakken. Sinds 2016 brengt het Advanced Research Center Chemical Building Blocks Consortium (ARC CBBC) de industrie en de academische wereld samen in een consortium dat een circulaire en alternatieve basis onder de chemie wil leggen. Wetenschappelijk toptalent staat centraal in het gezamenlijke onderzoeksprogramma onder leiding van Hans Kuipers (TU Eindhoven), Bert Weckhuysen en Nobelprijswinnaar Ben Feringa. Op donderdag 22 april komt de ARC CBBC-gemeenschap samen om hun werk te laten zien tijdens een online symposium dat voor iedereen virtueel toegankelijk is.

Binnen het consortium trekken promovendi, universiteiten en bedrijfsleven samen op om bij te dragen aan de klimaatdoelen door de chemie bouwstenen voor een duurzame industrie te leveren. De partijen delen een gemeenschappelijke visie op duurzaamheid en willen de chemie voor de toekomst vormgeven, vooral door middel van katalyse.

Voor de gelegenheid van het vijfjarige bestaan organiseert ARC CBBC op 22 april een inspirerend symposium. Tijdens het ‘Reinventing Chemistry Together’ symposium staan prominente sprekers uit de wetenschap, overheid en bedrijfsleven samen met promovendi op het podium. Met voorbeelden uit onderzoeksprojecten binnen ARC CBBC, illustreren ze de wijze waarop de chemietalenten invulling geven aan hun ambitie om gezamenlijk klimaatverandering en duurzaamheidsuitdagingen aan te pakken. Excellente wetenschap wordt uitgevoerd dankzij een unieke infrastructuur van multilaterale samenwerking.

TU/e-onderzoekers op het ARC CBBC-podium
TU/e-onderzoekers van de faculteit Chemical Engineering and Chemistry presenteren tijdens beide delen van het symposiumprogramma. In het eerste deel van het programma zal promovendus Morteza Hadian samen met Sander van Bavel van Shell presenteren over het onderwerp "Methane as chemical feedstock rather than fuel". In het tweede deel van het programma zal Hans Kuipers, tevens programmadirecteur Energy Carriers (ARC CBBC), samen met Nikolay Kosinov en Morteza Hadian deelnemen aan de sessie "From the laboratory to manufacturing plant" samen met sprekers van BASF, Shell en de Universiteit Utrecht.

Details van het symposium
Het symposium 'Reinventing Chemistry Together' vindt plaats op 22 april tussen 13.00 en 17.15 uur. Het wordt online uitgezonden vanuit het NBC Conference Center in Nieuwegein. U kunt zich hier inschrijven voor het symposium.

Over ARC CBBC
In ARC CBBC werken AkzoNobel, BASF, Nouryon en Shell samen met de Technische Universiteit Eindhoven, Rijsuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht aan oplossingen om de ecologische voetafdruk van de chemische industrie te verkleinen en een duurzame samenleving te creëren.

Dit doen zij in gezamenlijkheid met steun van de Nederlandse overheid en wetenschappers van andere academische instellingen, zoals de Universiteit van Amsterdam en Wageningen University & Research. In grootte en impact kan ARC CBBC zich meten met grote internationale initiatieven rond duurzaamheid en circulariteit. Het biedt een solide basis voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie wetenschappelijk talenten die onderzoek doen op het gebied van materialen, coatings en ongekende energiedragers. Zo werken zij samen met de ARC CBBC partners aan de vermindering van broeikasgasemissies, afvalstroompreventie en de ontwikkeling van efficiënte chemische processen.