Update over Schaalsprong TU/e: binnenkort voorstel naar Den Haag

17 november 2022

Kern is een verdubbeling van het aantal afgestudeerde masterstudenten in 2032, om te voorzien in de sterk groeiende behoefte in de Brainportregio aan ingenieurs.

Vandaag waren er twee informatiesessies in het Auditorium waarin het CvB een update geeft over de ontwikkeling van de ideeën voor een versnelde groei van de TU/e. Kern is een verdubbeling van het aantal afgestudeerde masterstudenten in 2032, om te voorzien in de sterk groeiende behoefte in onze Brainportregio aan ingenieurs. De ideeën, die zijn gebaseerd op een advies van de Think Tank onder leiding van Maarten Steinbuch, worden verwerkt in een voorstel vanuit Brainport dat naar verwachting begin 2023 wordt voorgelegd aan Den Haag.

Achtergrond

Brainport is hard op weg meer de nummer 1 economische motor van Nederland te worden. Om die groei mogelijk te maken heeft de regering samen met de Brainportregio een strategische groeiagenda opgesteld. Een belangrijk onderdeel is om het aantal studenten en afgestudeerden in de regio te verdubbelen, met een hoofdrol voor de TU/e. Als historische hofleverancier van ingenieurs aan Brainport wil de TU/e graag meegroeien en heeft daarvoor ideeën ontwikkeld. Die ideeën spelen ook in op de alsmaar toenemende vraag naar hoogopgeleide ingenieurs voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en om de strategische autonomie van Europa te versterken.

Inhoud van het plan

De basis van het plan is een verdubbeling van het aantal afgestudeerde masterstudenten in 2032, waardoor de totale studentenpopulatie zal groeien van zo’n 13000 nu naar 21000 in 2035. Die sterke groei zal pas na 2025 echt beginnen, zodat de universiteit eerst de noodzakelijke randvoorwaarden kan regelen. Er zal eerst geïnvesteerd moeten worden in extra gebouwen voor onderwijs en onderzoek, en zal er extra personeel aangenomen moeten worden. 

De sterkste toename is voorzien bij de masteropleidingen in de vakgebieden waar het meeste behoefte aan is, waaronder electrical engineering, computer science en mechanical engineering. Bij masteropleidingen op andere terreinen zullen de aantallen ook flink omhoog gaan. Verder is de intentie een aantal nieuwe masteropleidingen te beginnen die inspelen op nieuwe behoeften, bijvoorbeeld op gebied van circularity, health engineering en high tech systems.

Ook is er veel aandacht voor het maximaliseren van de stayrate: ervoor zorgen dat zoveel mogelijk studenten na hun bachelor ook voor een master in Eindhoven kiezen en daarna in deze regio aan het werk gaan. Een van de aandachtspunten is mede daarom de instroom van Nederlandse studenten verder verbeteren, omdat Nederlandse studenten in het algemeen de hoogste stayrate hebben. Daarnaast zal er zeker ook groei plaatsvinden van de instroom van internationals uit de EER.

De beoogde groei in studentenaantallen betekent ook dat er een flinke groei nodig is in het personeelsbestand. Dat gaat van zo’n 3600 fte nu, naar 6400 fte in 2035. Het aantal personeelsleden per student zal toenemen, zowel wetenschappelijk als ondersteunend, mede doordat het zwaartepunt ligt bij de masteropleidingen, waarin studenten meer begeleiding krijgen. Dit zal leiden tot een verbetering van de student:staff-ratio. Al met al zal de groei de universiteit in staat stellen te groeien in kwaliteit, excellentie en relevantie.

College van Bestuur

CvB-voorzitter Robert-Jan Smits: “We zijn erg positief over het zeer goed doordachte en genuanceerde advies dat de Think Tank heeft opgeleverd. We zijn alle betrokkenen dankbaar voor hun inzet hierbij. We laten met deze ideeën duidelijk zien dat we onze verantwoordelijkheid willen nemen, in samenwerking met de regio. We gaan nu samen met Brainport en Den Haag kijken naar de invulling van de randvoorwaarden.”

De vier voorwaarden voor groei

De universiteit is bereid mee te groeien met de Brainportregio, onder vier voorwaarden:

  • Financiering vooraf vanuit de Rijksoverheid om de groei te faciliteren en om de huidige werkdruk niet verder te laten stijgen.

  • De groei mag niet ten koste gaan van excellentie.

  • De groei moet geleidelijk gaan om de werkdruk beheersbaar te houden.

  • De regio moet ervoor zorgen dat de infrastructuur en voorzieningen op orde zijn.

Proces van totstandkoming

De Think Tank, onder leiding van Maarten Steinbuch, heeft haar advies opgesteld op verzoek van het College van Bestuur, en hield daarvoor sessies van augustus tot en met oktober. Daarbij zijn onder meer decanen, directeuren en studenten geraadpleegd, de universiteitsraad, de Eindhoven Young Academy, en externe partijen zoals Eindhoven Fabrikantenkring, Fontys Hogescholen en het Summa College.

Onlangs waren de TU/e Strategy Days, waar het advies van de Think Tank is bediscussieerd met onder meer decanen en directeuren. Vandaag zijn er twee infosessies waarin het CvB haar ideeën aan de TU/e-community toelicht. Zie hier de presentatie van de bijeenkomst. Volgende stappen zijn onder meer informatiebijeenkomsten per faculteit.

Weg vooruit

Het advies van de Think Tank is de basis voor een ‘business case’, die is opgesteld en wordt ingebracht in een Brainport-breed voorstel naar Den Haag, op gebied van Talent. Dit voorstel is een brede ‘talentpropositie Brainport’, die wordt gemaakt in samenwerking met onder meer Fontys, Summa en  Brainport. Dit zal naar verwachting begin 2023 voorgelegd worden aan Den Haag via het speciale ministeriële Brainportoverleg. In de loop van volgend jaar zal meer bekend gaan worden over hoe Den Haag de verbetering van de beschikbaarheid van talent in Brainport wil gaan invullen.

Mediacontact

Ivo Jongsma
(Communications Adviser)

Meer over onze strategie