Drie TU/e-onderzoekers ontvangen Veni-beurs

17 december 2021

280.000 euro per persoon voor onderzoek naar medicijnontwikkeling, duurzame chemie en efficiënte data-analyse.

Bron: Shutterstock.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan drie TU/e-onderzoekers een Veni-subsidie uitgereikt. Peter Cossar, Fabian Eisenreich  en Tim Ophelders ontvangen ieder een bedrag van maximaal 280.000 euro. Hiermee kunnen de jonge onderzoekers de komende drie jaar hun ideeën ontwikkelen, naar onder meer een innovative aanpak op zoek naar medicijnen, het verduurzamen van chemische reacties met zonlicht en een efficiënte analyse van puntenwolken.

NWO kende 89 Veni-beurzen toe binnen de domeinen ENW en ZonMW. De Veni-subsidie maakt deel uit van het NWO-Talentprogramma en wordt jaarlijks uitgereikt aan veelbelovende onderzoekers die recent gepromoveerd zijn. Door corona en een hack binnen NWO zijn de verschillende wetenschapsdomeinen dit jaar noodgedwongen gesplitst. Voor de komende VENI-ronde zal de planning weer worden gelijkgetrokken.

Met het bedrag dat de drie TU/e’ers ontvangen hopen ze in verschillende werkgebieden baanbrekend onderzoek uit te gaan voeren.

Peter Cossar

Peter Cossar (faculteit Biomedical Engineering) wil de dynamiek van samenklonterende ongestructureerde eiwitten veranderen zodat ze in een ‘eiwitkooi’ door de cel verwijderd kunnen worden.

Neurodegeneratieve ziekten zoals Alzheimer en Parkinson worden in veel gevallen veroorzaakt door het samenklonteren van ongestructureerde eiwitten in hersencellen. Medicijnen ontwikkelen is hierdoor extra lastig, omdat kleine moleculen door het ontbreken van structuur niet kunnen binden aan de ziekmakende eiwitten, ook wel IDPs (Intrinsically Disordered Proteins) genoemd. TU/e-onderzoeker Peter Cossar, als postdoc werkzaam binnen de groep Chemical Biology van Luc Brunsveld, wil met een innovatieve aanpak op zoek naar nieuwe medicijnen.

Zijn Veni-project richt zich op het vangen van IDPs in een eiwitkooi die daarna door het natuurlijke afbraaksysteem van de cel zelf verwijderd kan worden. In een eerste stap wil hij de ongestructureerde eiwitten stabiliseren, om vervolgens dit gestabiliseerde complex herkenbaar te maken voor het cellulaire opruimsysteem.

Fabian Eisenreich

Fabian Eisenreich (momenteel werkzaam bij Chemical Engineering and Chemistry) gaat met nanoreactoren in water en met behulp van (zon)licht chemische reacties verduurzamen.

De chemische industrie produceert jaarlijks een enorme hoeveelheid organisch afval. Voor het merendeel draait het hierbij om organische oplosmiddelen. Duurzame, groene chemische technologieën zijn essentieel om de ecologische voetafdruk te verminderen. Eisenreich, geïnspireerd door natuurlijke processen zoals fotosynthese, wil daarom meer chemische reacties laten plaatsvinden in water in plaats van de huidige oplosmiddelen.

Hij gaat daarvoor op maat gemaakte, wateroplosbare nanoreactoren gebruiken die voorzien zijn van krachtige fotokatalysatoren. Onder invloed van zonlicht gaat hij in deze reactoren chemische reacties laten plaatsvinden in puur water en hoopt zo met deze nieuwe technologie bij te dragen aan het vergroenen van de chemische industrie.

Tim Ophelders

Het onderzoek van Tim Ophelders (faculteit Mathematics & Computer Science) is gericht op het efficiënt vergelijken van vormen.

Puntenwolken komen voor in verscheidene toepassingsgebieden zoals chemie, computergrafieken en zelfrijdende auto’s. Ophelders bestudeert het vergelijken van simpliciale complexen die bijvoorbeeld uit puntenwolken voortkomen. Daar zijn efficiënte metrieken voor nodig die geometrie en topologie in acht nemen. In zijn Veni-project wil Ophelders aantonen dat zulke vergelijkingen makkelijker zijn voor asymmetrische vormen. Verder hoopt hij efficiënte algoritmen te ontwikkelen die asymmetrie benutten.

Tim Ophelders is werkzaam als universitair docent bij zowel de vakgroep Algorithms, Geometry and Applications aan de TU/e als de vakgroep Geometric Computing aan de Universiteit Utrecht.

Mediacontact

Barry Fitzgerald
(Science Information Officer)

Het laatste nieuws

Blijf ons volgen