Nieuw Eindhovens convenant studentenhuisvesting getekend

19 april 2021

Groot collectief van Eindhovense partners werkt samen om te voorzien in de studentenhuisvesting die studenten en stad nodig hebben.

Enkele van de ondertekenaars van het convenant vandaag bij het Stadhuis, met het ondertekenbord.

Eindhoven heeft een nieuw convenant Studentenhuisvesting, voor de periode 2021-2028. Het is een vervolg op het Convenant 2012-2020. Het is een initiatief van Gemeente Eindhoven, Holland Expat Center South, TU/e, Fontys Hogescholen, Design Academy Eindhoven, Summa College, Woonbedrijf / Vestide, Stichting Vastgoedbelang, Stehven en Brainport Development. Gezamenlijk zetten deze partijen zich voor de lange termijn in voor de Eindhovense studenten en voor Eindhoven als aantrekkelijke en gastvrije studentenstad.

Toestroom van talent
Eindhoven groeit en heeft, als belangrijk onderdeel van de Brainportregio, grote ambities om nog verder door te groeien. Ook het aantal (internationale) studenten neemt toe.  Voor de ontwikkeling van de Brainportregio Eindhoven is een toestroom van talent vanuit uit binnen- en buitenland essentieel. Daarom wil Eindhoven een stad zijn waar studenten graag naartoe komen, zich thuis voelen en ook blijven wonen en werken na het afronden van hun studie.

Passend woningaanbod
Het aantrekken, binden en behouden van (internationale) studenten vraagt om excellente opleidingen, perspectief op werk en om een passend woningaanbod. In het convenant staan daarom niet alleen afspraken over realiseren van nieuwe huisvesting, maar ook over welke kwaliteit we nastreven en over bouwen naar behoefte. Daarnaast is er aandacht voor de gehele wooncarrière van studenten en voor het betrekken van bedrijven en instellingen die belang hebben bij het aantrekken, vasthouden en binden van talent in en rond Eindhoven.

Woon- en leefomgeving
Naast het zorgen voor voldoende en betaalbare woonruimte voor studenten zijn in het convenant nog andere gezamenlijke doelstellingen opgenomen op het gebied van woon- en leefomgeving. Voor het welzijn van studenten is goed huurder- en verhuurderschap essentieel. Hiervoor is in 2020 met succes het Huurteam van start gegaan. Het Huurteam helpt studenten bij (juridische) vragen over bijvoorbeeld huurprijzen, servicekosten en onderhoud van de woning.

Ook is in het convenant grote aandacht voor internationale studenten zowel bij productie, toewijzing van en begeleiding naar huisvesting. Tot slot is Eindhoven een stad van en voor iedereen. Een goede verstandhouding tussen studenten en buurtbewoners is dan ook een belangrijke voorwaarde voor een prettig woonklimaat. Studenteninitiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid in de wijken worden daarom gestimuleerd. 

Nieuw studentencomplex
Vice-voorzitter Nicole Ummelen is een van de ondertekenaars. “We zijn een trots partner van dit convenant. We zijn heel blij dat we dit in Eindhoven als collectief kunnen oppakken, en het is mooi dat studenten zelf zo actief betrokken zijn bij de totstandkoming. We gaan natuurlijk van harte meewerken aan de realisatie van de doelstellingen van het convenant. We leveren als TU/e samen met Woonbedrijf een grote bijdrage door de realisatie van een nieuw studentencomplex op onze campus, die binnenkort van start gaat.”

Mediacontact

Ivo Jongsma
(Communications Adviser)