TU/e hervat beleid aanname vrouwelijke wetenschappers: meer maatwerk, doel onveranderd

19 april 2021

TU/e streeft naar minstens 30 procent vrouwelijke onderzoekers in de vaste wetenschappelijke staf in 2024.

Klik op de illustratie voor een video over het Irène Curie Fellowship-programma. Illustratie: Pantelis Katsis

Met ingang van 1 mei 2021 hervat de TU/e het Irène Curie Fellowship Program (ICF), in aangepaste vorm. De aanpassingen in het programma laten het doel intact: minimaal dertig procent vrouwelijke onderzoekers in de vaste wetenschappelijke staf in 2024. Voor elke functiegroep (Universitair Docent; Universitair Hoofddocent of Hoogleraar) en elke faculteit wordt nu apart bezien of de vacature onderdeel wordt van het ICF-programma.

Het ICF-programma ging in de zomer van 2019 van start. Door wetenschappelijke functies gedurende zes maanden uitsluitend open te stellen voor vrouwelijke sollicitanten werd gestuurd op een meer evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen op academische functies. De maatregel kon rekenen op veel bijval én kritiek. In mei 2020 werd het programma stilgelegd vanwege een uitspraak van Het College voor de Rechten van de Mens (CRM). Die oordeelde dat de aanpak van de TU/e door functies uitsluitend open te stellen voor vrouwen niet proportioneel was.

Sinds de start van het ICF-programma zijn 57 vrouwen aangenomen op in de vaste wetenschappelijke staf van de TU/e. 4 hoogleraren; 2 universitair hoofddocenten en 51 universitair docenten. Daarnaast zijn er 63 mannen aangenomen. Daarmee is de toename van het aantal vrouwen op academische posities verdubbeld. Een ongekend succes.

Per 1 mei wordt het ICF-programma hervat. De nieuwe opzet is vooraf ter consultatie voorgelegd aan het CRM. Het doel dat in 2024 minstens 30% van de wetenschappelijke staf uit vrouwen bestaat, is onveranderd. Het CRM heeft niet alleen de nieuwe werkwijze bekrachtigd, maar het geeft ook ruimte om voor die functiegroepen waar het aantal vrouwelijke academici te ver achter blijft, te kiezen voor maatwerk.

Robert-Jan Smits, voorzitter van het College van Bestuur van TU/e, is positief over de hervatting. “Dankzij het ICF was de afgelopen twee jaar de man-vrouw-verhouding in de invulling van wetenschappelijke vacatures vrijwel in evenwicht. We zijn vastbesloten hiermee door te gaan totdat we onze doelstelling hebben gerealiseerd”. 

TU/e-rector Frank Baaijens ziet dat het programma helpt om talenten uit de hele wereld aan te trekken: “Het Irène Curie Fellowship Programma biedt gelijkwaardiger kansen voor vrouwen bij het starten van een academische loopbaan. Wetenschap en het onderwijs drijven op talent, en kansgelijkheid is een voorwaarde om het beste talent te werven.”

Van de functies voor de vaste wetenschappelijke staf zal 30 tot 50% binnen het ICF-programma worden aangeboden. Voor elke functie die vacant komt zal naar de bestaande man-vrouwverhouding worden gekeken. Is het percentage vrouwen in het betreffende segment minder dan 35%, dan komt de vacature in aanmerking om opgenomen te worden in het Irène Curie Fellowship-programma. Het programma loopt in ieder geval nog tot 2024 en zal jaarlijks worden geëvalueerd.

Fellows binnen het ICF-programma kunnen een extra onderzoeksbudget van 100.000 euro tegemoet zien. Vanaf 1 mei zullen de vacatures binnen het ICF-programma online worden gepubliceerd: www.tue.nl/irenecurie.

Irène Curie Fellowship-programma; hoe zat het ook alweer?

Het Irène Curie Fellowship-programma start weer vanaf 1 mei, in een aangepaste vorm. Het streven van het recruitment-programma voor talentvolle vrouwelijke wetenschappers blijft onveranderd: in 2024 moet dertig procent van de wetenschappelijke staf vrouw zijn.

In deze video nemen we je mee in hoe dit programma is begonnen, waarom het was gepauzeerd, en hoe we het weer gaan opstarten.

(Klik op de foto om de video te bekijken)

Ivo Jongsma
(Communications Adviser)

Meer over onze strategie

Blijf ons volgen