Eindhoven Engine verwelkomt zeven projecten die gesteund worden met 2,4 miljoen euro

21 april 2022

De zeven projecten uit de OpenCall 2022 doen voor een totaal budget van bijna 17 miljoen euro aan onderzoek.

Foto: Bart van Overbeeke

Eindhoven Engine, de innovatieversneller van de Brainport regio, start met zeven nieuwe innovatie projecten. Deze projecten in met name de domeinen energie, gezondheid en slimme mobiliteit zullen de komende jaren onderzoek doen met een totaal budget van bijna 17 miljoen euro, waaraan Eindhoven Engine in totaal ruim 2,4 miljoen euro bijdraagt. De investering voor de Eindhoven Engine OpenCall 2022 komt uit de Brainport Regio Deal.

In de OpenCall 2022 van Eindhoven Engine zijn wederom projecten uitgenodigd om met innovatievoorstellen te komen, die een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijk uitdagingen. Ook deze keer zijn de projecten op basis van vooraf gedefinieerde criteria geselecteerd door een team van onafhankelijke experts. De projecten kunnen zich de komende tijd onder de vleugels van Eindhoven Engine verder doorontwikkelen en hun innovaties sneller naar de markt brengen. Daarnaast zullen ze samenwerken op de Eindhoven Engine co-locatie op de TU/e Campus en zo meebouwen aan de interne community.

Auxstent

In strijd tegen hart- en vaatziekten worden stents en grafts in patiënten geïmplanteerd om beschadigde of risicovolle vaten te ondersteunen of te repareren. Deze stents en grafts bieden mechanische ondersteuning, geen weefselherstel. Het zou beter zijn wanneer de implantaten in de loop van de tijd weefselherstel en -regeneratie actief zouden bevorderen. Het project AUXSTENT gaat deze uitdagingen aan en werkt momenteel aan 3D-afdrukbare en bio-resorbeerbare stents die de regeneratie uitnodigen en stimuleren. Bij Eindhoven Engine zal AUXSTENT de volgende stap maken: het ontwikkelen van een functioneel prototype. In dit project ligt de focus op het combineren van het functionele design van deze stents, met de beschikbare techniek en materialenkennis.

Partners: Fillip Studios, TU/e

Collide

Het CoLLidE project richt zicht op de marktintroductie van herbruikbare voedselverpakkingen. Het systeem Circulware - ontwikkeld door projectpartner Haval - vervangt eenmalig gebruikte voedselverpakkingen door herbruikbare en recyclebare, bio-based verpakkingen. Het systeem zal in dit project toegepast worden in een living lab. Daarbij wordt het gebruik van de nieuwe verpakkingen onderzocht vanuit een technisch, economisch en maatschappelijk perspectief. In het living lab zullen ondernemers, studenten, onderzoekers, overheid en bedrijven samenwerken en samen leren. Het living lab zal als een katalysator voor circulaire maatschappelijke impact fungeren en onderzoekt ook hoe een gedragsverandering ten aanzien van voedselverpakkingen gerealiseerd kan worden.

Partners: Fontys, Haval, Innovatiehuis de Peel, VNO-NCW, Midpoint Brabant, Avans

Direct Air Capture 2.0

Carbyon ontwikkelt technologie om CO2 direct uit de omgevingslucht af te vangen (Direct Air Capture, DAC). De afgevangen CO2 kan op verschillende manieren worden omgezet in een hernieuwbare koolstofbron. Net-zero-oplossingen worden mogelijk gemaakt door het gebruik van deze CO2 in processen en producten, zoals in kassen om de gewasgroei te verbeteren of voor de productie van hernieuwbare synthetische brandstoffen (bijvoorbeeld voor de luchtvaart). Bij netto-negatieve oplossingen wordt de CO2 permanent ondergronds opgeslagen, zoals in lege gasvelden.

Partners: Carbyon, TU/e, DIFFER

DynaPopeX

De concentratie van stikstofdioxide en fijnstof is in Nederland nog te hoog volgens de richtwaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 2021. In de regio Eindhoven zijn verschillende technische ontwikkelingen en onderzoeks- en innovatie-initiatieven gestart op dit gebied. Hierdoor is al veel informatie over de dynamiek van bevolking, zoals woon-werk verkeer en luchtverontreiniging, beschikbaar. In DynaPopeX wordt deze informatie voor het eerst samengebracht en kunnen er door visualisatietechnieken verbanden worden gelegd met de bronnen van de luchtvervuiling. De combinatie van data, locatie en menselijke verplaatsingen in Eindhoven maakt het mogelijk om concrete maatregelen te nemen, waardoor mensen op straat minder blootstaan aan schadelijke fijnstof. Zo kan mogelijke gezondheidsschade worden beperkt.

Partners: TNO, ZichtopData

Maarten Steinbuch en Katja Pahnke van Eindhoven Engine.

PowerLift

In het innovatie project Powerlift wordt onderzoek gedaan naar een duurzame batterij voor de elektrische luchtvaartindustrie (eFlight). Deze batterij kan, met behoud van een hoge levensduur, buitengewoon veel energie opslaan en levert veel energie op bij gebruik. Binnen Eindhoven Engine zal PowerLift deze technologie verder ontwikkelen tot een gestandaardiseerd platform voor de productie van op maat gemaakte eFlight-batterijen.

Partners: LeydenJar Technologies B.V., Titan Batteries B.V., Wingtra AG

Smart Heat Shed

Het Smart Heat Shed (slimme warmteopslag) project richt zich op de snelle energietransitie door twee internationale technologieën te combineren, namelijk een warmtegevel en een warmtebatterij. De warmtegevel (ontwikkeld door TNO-Emergo spin-off Calosol) is een innovatieve, esthetisch veelzijdige zon-thermische gevelcollector, die bij lage buitentemperaturen effectief zonne-energie oogst. De warmtebatterij (ontwikkeld door TNO-TU/e spin-off Cellcius) is de eerste volledig verliesvrije warmteopslag. Deze laatste is bovendien 10 maal goedkoper dan elektrische opslag en veel compacter dan water of faseovergangsmaterialen (PCM).

Partners: Cellcius, Emergo, TBRM, TNO, TU/e

Wecare

Momenteel zijn er wereldwijd 55 miljoen mensen met dementie. Dit aantal zal volgens de WHO naar verwachting stijgen tot 78 miljoen in 2030 en 138 miljoen in 2050. Voor dementie is er momenteel geen medische oplossing. Daarnaast is er een tekort aan verzorgend personeel. Het zorgsysteem staat hierdoor onder druk. Technologie kan ondersteuning bieden aan mensen met dementie en hun verzorgers. Het project WECARE richt zich op het uitbreiden van de menselijke zorg door het toepassen van het ‘Warm Technology’-concept op interactieve agenten, zoals chatbots en begeleidende robots. Warm Technology zorgt ervoor dat deze technologie toegankelijk en geschikt gemaakt wordt voor de omgeving van mensen met dementie en hun verzorgers. In dit project wordt gewerkt aan de ontwikkeling van geavanceerder gedrag en representaties in interactieve agenten.

Partners: TU/e, Alzheimer Nederland, Fontys, SARA Robotics, Tinybots

Technische innovaties

Katja Pahnke, Managing Director Eindhoven Engine: "Deze call bevestigt wederom dat er genoeg technische innovaties uit de regio en haar ecosysteem ontstaan met maatschappelijke impact. De colocatie en cross-sectorale samenwerkingen van Eindhoven Engine bieden projectpartners en hun innovaties de plek om sneller en succesvoller naar de markt te komen."

Mediacontact

Frans Raaijmakers
(Science Information Officer)

Het laatste nieuws

Blijf ons volgen