Eindhoven Young Academy of Engineering verwelkomt zes nieuwe leden

21 oktober 2022

Het zestal wil van de TU/e een betere plek maken voor jonge onderzoekers, designers en ingenieurs.

V.l.n.r.: Bart Jansen, Olga Mula Hernández, Josefine Proll, Lenneke Kuijer en Bas Overvelde. Foto: Odette Beekmans. Alexios Balatsoukas-Stimming ontbreekt op de foto.
V.l.n.r.: Bart Jansen, Olga Mula Hernández, Josefine Proll, Lenneke Kuijer en Bas Overvelde. Foto: Odette Beekmans. Alexios Balatsoukas-Stimming ontbreekt op de foto.

De Eindhoven Young Academy of Engineering (EYAE), opgericht in 2018 om de wetenschappelijke en organisatorische leiders van de TU/e van de toekomst op te leiden, heeft zes nieuwe leden ingehuldigd. Het gaat om Bas Overvelde, Bart Jansen, Olga Mula Hernández, Lenneke Kuijer, Alexios Balatsoukas-Stimming en Josefine Proll. In dit verhaal stellen we de zes nieuwe leden aan je voor, en horen we meer over hun ambities voor de AYAE.

Rector Frank Baaijens verwelkomde de nieuwe leden tijdens een speciaal inhuldigingsdiner. Hij zei blij te zijn dat de EYAE zich binnen enkele jaren heeft ontwikkeld tot een bruisende groep die zich wil inzetten voor een betere TU/e. Ook is hij dankbaar voor de adviezen die de EYAE aan het college van bestuur - gevraagd en ongevraagd - heeft gegeven.

De nieuwe leden zijn benoemd voor een termijn van vier jaar. Zij voegen zich bij 23 andere leden die alle faculteiten van de TU/e vertegenwoordigen. De benoemingen vallen samen met een overgang in de leiding van de Jonge Akademie. Sandra Loerakker heeft het voorzitterschap overgenomen van Yoeri van de Burgt. Roy van der Meel neemt de functie van vice-voorzitter op zich. Max Birk en Karin Smolders vormen de rest van het bestuur. 

Alexios Balatsoukas-Stimming

Alexios Balatsoukas-Stimming is assistant professor bij de groep Electronic Systems van de faculteit Electrical Engineering. Hij is sinds 2019 verbonden aan de TU/e. Zijn onderzoek ligt op het snijvlak van communicatie, hardwareontwerp en machine learning. Zijn doel is om toekomstige communicatiesystemen sneller, betrouwbaarder en energiezuiniger te maken door informatietheoretische principes te combineren met machine learning en de implementatie van moderne communicatiechips.

"Ik ben ervan overtuigd dat ik met een groep briljante gelijkgestemden kan bijdragen aan de verbetering van de algemene werkomstandigheden aan onze universiteit. Ik ben vooral geïnteresseerd in de uitdagingen waarmee beginnende academici worden geconfronteerd bij het vinden van financiering door het bedrijfsleven, aangezien de belangrijkste reden om een academische carrière na te streven vaak fundamenteel onderzoek is. Ik zou ook graag meer wetenschappelijk bewijs willen zien voor challenge-based learning (CBL), dat door de universiteit sterk wordt gepromoot, maar een aanzienlijke inspanning vergt van de toch al overwerkte docenten".

Olga Mula Hernández

Olga Mula Hernández is universitair hoofddocent bij de faculteit Mathematics and Computer Science, waar ze leiding geeft aan de groep Data-Driven Computational Science. Ze is sinds 2022 verbonden aan de TU/e. Haar onderzoek draait om het optimaal combineren van uiteenlopende data om zo systematisch schijnbaar verschillende problemen op te lossen.

"Ik hoop dat mijn ervaring en ideeën over kunstmatige intelligentie via de Jonge Akademie ten goede komen aan andere mensen die werkzaam zijn in de wetenschappen. Ik hoop ook in een meer zichtbare positie te komen om het grote publiek een realistisch beeld te geven van wat AI wel en niet kan. Ten slotte geloof ik dat we dringend concrete actie moeten ondernemen om onze werk duurzamer te maken. Het EYAE zou daar een invloedrijke rol in kunnen spelen."

Bart Jansen

Bart Jansen is sinds 2014 verbonden aan de TU/e, waar hij universitair hoofddocent is in de groep Algorithms van de faculteit Mathematics and Computer Science. Hij onderzoekt de grenzen van wat efficiënt berekend kan worden, door nieuwe algoritmen te ontwikkelen, hun prestaties te analyseren met wiskundige hulpmiddelen, en bewijzen te ontwikkelen dat snellere algoritmen niet kunnen bestaan.

"Ik geloof dat het EYAE een belangrijk platform biedt aan jonge onderzoekers en docenten die uit ervaring spreken, geïnspireerd zijn om onderzoek en onderwijs naar een hoger niveau te tillen, en de ambitie en persoonlijke drive hebben om dit waar te maken. Mijn belangstelling gaat vooral uit naar de kwaliteit van het onderwijs, de loopbaantrajecten van jonge onderzoekers en de kwaliteit van de universitaire dienstverlening. Dan gaat het over dingen als IT-ondersteuning voor onderwijs, betere salarisschalen voor ondersteunend personeel en beleid voor promotie van jonge academici."

Lenneke Kuijer

Lenneke Kuijer is universitair docent bij het onderzoekscluster Future Everyday van de faculteit Industrial Design. Ze is sinds 2017 verbonden aan de TU/e. Ze is een vooraanstaand expert in praktijkgericht ontwerpen, een vakgebied binnen design en mens-computer-interactie-onderzoek dat zich baseert op sociale praktijktheorieën. Haar nieuwste onderzoeksproject richt zich op de manier waarop Nederlandse huishoudens omgaan met de toenemende zomerhitte, en hoe we deze uitdaging op een duurzamere manier kunnen aangaan.

"Ik geloof dat mijn profiel waardevolle nieuwe perspectieven kan bieden aan het EYAE. Om mij heen zie ik uitstekende jonge academici worstelen om hun potentieel waar te maken, omdat ze simpelweg niet genoeg tijd en denkruimte hebben om zich daarop te richten. Die werkdruk is nadelig voor de arbeidsvreugde, het evenwicht tussen werk en privéleven en het behoud van werknemers. Via de Jonge Akademie hoop ik de werkomstandigheden te verbeteren, niet alleen voor de 'excellente' academische superheld, maar ook voor de grote verscheidenheid aan talenten".

Bas Overvelde

Bas Overvelde is universitair hoofddocent in de groep Dynamics and Control van de faculteit Werktuigbouwkunde, en is tevens verbonden aan AMOLF en het Institute for Complex Molecular Systems. Hij is sinds 2020 verbonden aan de TU/e. Zijn onderzoek richt zich op het ontwerp en de fabricage van robotmaterialen die zich autonoom kunnen aanpassen aan variaties in hun omgeving.

"Het EYAE is een uitstekende manier om in contact te komen en samen te werken met andere beginnende onderzoekers met uiteenlopende achtergronden, en om bij te dragen aan het beleid van de TU/e. De doelstellingen en onderwerpen van de Jonge Akademie sluiten goed aan bij mijn streven om wetenschap en onderwijs interdisciplinair en open te maken, en om het bereik naar het bedrijfsleven en het grote publiek te vergroten."

Josefine Proll

Josefine Proll is universitair docent bij de faculteit Applied Physics, waar zij deel uitmaakt van de groepen Turbulence in Fusion Plasmas en Science and Technology of Nuclear Fusion groups. Haar werk richt zich op het realiseren van kernfusie, in het bijzonder door het ontwerpen van een nieuwe en slimme vorm voor de magnetische kooi die de warmte binnen de fusiereactor houdt en ongewenste turbulentie voorkomt.

"Als lid van de Jonge Akademie wil ik kijken naar werkdruk en mentale gezondheid van de academici binnen de TU/e, waaronder promovendi en postdocs. Ik hoop dat we met een aantal direct uitvoerbare maatregelen kunnen komen om de druk te verlichten, maar ook nadenken over langetermijn- en structurele veranderingen. Daarnaast wil ik werken aan de onboarding van nieuwe academic, iets wat volgens mij vooral belangrijk is voor mensen die van buiten de TU/e en buiten Nederland komen."

Mediacontact

Henk van Appeven
(Communications Adviser)