TU/e krijgt LNVH-Penning voor haar Irène Curie Fellowshipprogramma

22 december 2021

Erkenning voor uitmuntende bijdrage aan verbetering van positie van vrouwen in de wetenschap is pas vijf keer eerder uitgereikt

Frank Baaijens met de LNVH-penning en presentatrice Eveline van Rijswijk.

Eindhoven University of Technology heeft van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) de LNVH-Penning gekregen. Het netwerk reikt deze eervolle erkenning uit aan personen of instellingen die een uitmuntende bijdrage hebben geleverd aan het verbeteren van de positie van vrouwen in de wetenschap en van een inclusieve academische cultuur. Het is pas de zesde keer sinds het bestaan van de LNVH dat de penning wordt uitgereikt.

Presentator Eveline van Rijswijk overhandigde de penning afgelopen week aan TU/e-rector magnificus Frank Baaijens, zoals te zien in deze video.

LNVH-voorzitter Hanneke Takkenberg noemt het programma van de TU/e ‘baanbrekend’, en heeft lof “voor de doortastende wijze waarop de TU/e het Irène Curie Fellowship heeft vormgegeven, geïmplementeerd en heeft doorgezet bij tegenwind.” Het programma is niet alleen effectief, constateert ze, ook heeft het meer inzicht en duidelijkere randvoorwaarden opgeleverd voor dit soort initiatieven, dankzij het proces bij het College voor de Rechten van de Mens. “Dit is buitengewoon nuttig voor anderen die uw voorbeeld willen volgen”, aldus de voorzitter in de toekenningsbrief van de LNVH.

“De toekenning van de LNVH-Penning is voor ons een enorme erkenning van onze standvastige inzet, en het succes van het programma”, reageert rector magnificus Frank Baaijens. “Ik ben er trots op. De penning komt te hangen in onze boardroom, om eraan te blijven herinneren hoe belangrijk het is dat we hieraan werken.”

TU/e-bestuursvoorzitter Robert-Jan Smits: “We hebben dankzij ons Irène Curie Fellowship-programma een grote groep zeer getalenteerde vrouwelijke wetenschappers aan weten te trekken, van over heel de wereld. Daarmee hebben we een uitzonderlijke groei gerealiseerd in het aandeel vrouwen in de wetenschappelijke staf. Ons streven blijft om in elke functiecategorie en in elke faculteit een percentage van dertig procent te bereiken. Want bij dat percentage houdt een minderheid op een minderheid te zijn en heeft ze de invloed die ze verdient.”

Het in 2019 ingevoerde Irène Curie Fellowship-programma, dat gericht is op het verhogen van het aandeel vrouwen in de vaste wetenschappelijke staf van de TU/e, is bijzonder succesvol. Sinds de start zijn er 73 vrouwen aangenomen in de vaste wetenschappelijke staf, een stijging van meer dan vijftig procent.

Mediacontact

Ivo Jongsma
(Communications Adviser)

Het laatste nieuws

Blijf ons volgen