ASML en Technische Universiteit Eindhoven versterken hun langdurige samenwerking

24 april 2023

Sterker partnerschap door uitbreiding van gezamenlijke onderzoek en nieuwe onderzoeksfaciliteit

ASML en de TU/e ondertekenen een ‘memorandum of understanding’. Vlnr: Frank Schuurmans (Hoofd Research ASML), Robert-Jan Smits (CvB-voorzitter TU/e) en Jos Benschop (Senior Vice President Technology ASML). Foto: Bart van Overbeeke

De Technische Universiteit Eindhoven en ASML kondigen vandaag een nieuwe fase aan in hun langdurige samenwerking. Er komt onder meer een gezamenlijk gedefinieerd onderzoeksprogramma en een nieuwe ASML-onderzoeksfaciliteit op de TU/e-campus, inclusief een state-of-the-art cleanroom. 

De twee partijen ondertekenden een ‘memorandum of understanding’ om gezamenlijk een tienjarige strategische roadmap voor onderzoek te ontwikkelen op het gebied van plasmafysica, kunstmatige intelligentie, mechatronica en halfgeleiderlithografie. De TU/e en ASML zullen hier substantieel en in gelijke mate in investeren. In het nieuwe programma zullen jaarlijks tot 40 aio-posities worden gecreëerd, waarvoor de TU/e internationaal gerenommeerde wetenschappelijke toptalenten zal werven. ASML zal op zijn beurt zijn topingenieurs leveren als hybride docenten op deze gebieden en het aantal stageplaatsen verhogen. Deze aanpak is een uitbreiding van de reeds bewezen en langdurige nauwe samenwerking tussen de TU/e en ASML, waarmee het beste in wetenschap en technologie in Brainport Eindhoven wordt samengebracht.

Nieuwe onderzoeksfaciliteit

Daarnaast kondigde ASML aan dat de TU/e bezig is met het verlenen van een langlopend leasecontract op de TU/e-campus, waar ASML in de komende jaren een nieuwe onderzoeksfaciliteit zal realiseren om de vele competenties van zijn onderzoeksteam onder te brengen. De nieuwe faciliteit zal ook beschikken over gedeelde werkruimten, vergaderzalen, onderzoekslaboratoria en een state-of-the-art cleanroom. De nieuwe cleanroomfaciliteit zal ook analytische en productieapparatuur bevatten in een open onderzoekslaboratorium dat ook beschikbaar is voor de TU/e, andere onderzoekscentra en industriële partners. Deze gezamenlijke cleanroomruimte zal groei en synergie mogelijk maken tussen academische onderzoeksgebieden van wederzijds belang, zoals fotonica, quantum, nanomaterialen en chipfabricage. Bovendien zal de faciliteit een aanzienlijke cleanroomruimte omvatten die uitsluitend bestemd is voor de TU/e. Deze ruimte zal voor lange termijn aan de TU/e worden verhuurd voor fundamenteel onderzoek op dezelfde en aanverwante gebieden. 

Met de realisatie van de beoogde faciliteit is een geschatte investering van enkele honderden miljoenen euro's gemoeid. Het is de bedoeling dat de nieuwe faciliteit ruimte biedt aan meer dan vijfhonderd onderzoekers, waaronder enkele honderden medewerkers van ASML.

Fundamentele wetenschap en industriële engineering

Jos Benschop, Senior Vice President Technology bij ASML: "Onze relatie met de Technische Universiteit Eindhoven gaat terug tot de begindagen van ASML. Onze samenwerking is gebaseerd op een gedeelde toewijding aan het creëren van zinvolle innovaties voor de maatschappij, door een brug te slaan tussen fundamentele wetenschap en industriële engineering. Deze volgende stap in ons partnerschap geeft vorm aan een mooiere toekomst voor de Brainport-regio."

Robert-Jan Smits, voorzitter van het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven: "We zijn erg blij dat we onze samenwerking kunnen versterken met ASML, een van 's werelds meest toonaangevende technologiebedrijven met een enorm sterke R&D. Samenwerking met de industrie zit in het DNA van de universiteit en is in lijn met onze strategie. Wij zijn een internationale topuniversiteit met sterke wortels in Brainport Eindhoven. We hebben een leidende positie in samenwerking met de industrie, die we verder willen uitbouwen. Deze ontwikkeling biedt enorme kansen voor de universiteit, voor wetenschappers en voor studenten. Het zal ons ook helpen toptalenten uit de hele wereld aan te trekken, wat van cruciaal belang is voor Brainport Eindhoven, Nederland en Europa."

Mediacontact

Frans Raaijmakers
(Science Information Officer)

Het laatste nieuws

Blijf ons volgen