Verbreken van academische banden met Rusland en Belarus

Alle samenwerkingsverbanden op het gebied van onderzoek en onderwijs met Rusland en Belarus worden per direct bevroren. Dit betekent dat bestaande samenwerkingsverbanden tot nader order stoppen en dat er geen nieuwe samenwerkingen mogen worden opgestart. Dit houdt onder meer in dat er geen financiële transacties meer worden uitgevoerd en dat er geen data en kennis meer worden uitgewisseld. Ook zullen er geen gezamenlijke evenementen meer plaats kunnen vinden. 

We realiseren ons dat dit een drastische maatregel is, die in een veilige wereld waarin kennis open gedeeld kan worden, bijzonder onwenselijk is. Het druist in tegen de beginselen van open wetenschap. De situatie waarin we ons momenteel bevinden is echter uitzonderlijk en vraagt om uitzonderlijke stappen. We helpen alle onze onderzoekers zo goed als mogelijk om die te zetten.

We inventariseren alle samenwerkingsverbanden aan onze universiteit. Die inventarisatie is al ver gevorderd, maar het kan natuurlijk zo zijn dat er nog zaken niet op het vizier staan. Mocht je een samenwerkingsverband hebben of kennen waarvan je vermoedt dat het nog niet eerder gemeld is, dan roepen wij je op dit zo snel mogelijk te melden. Dat kan direct bij Floor van der Heijden.

Onder de oproep de samenwerking te bevriezen vallen de formele relaties. Informele contacten en peer-to-peer relaties vallen hier niet onder. In deze gevallen is het voor medewerkers van universiteiten mogelijk persoonlijke en soms zelfs wenselijk contacten met deze onderzoekers en docenten voort te zetten, waar dat passend is. Per geval moet wel door de instelling beoordeeld worden of contact en samenwerking met Russische en Belarussische onderzoekers en docenten voortgezet kan worden. Neem voor assistentie bij deze afweging of andere vragen over onderzoekssamenwerking contact op met knowledgesecurity@tue.nl  

De langdurige en vruchtbare samenwerking met Oekraïense wetenschappers en organisaties zal – zo goed en kwaad als dat onder de huidige omstandigheden kan - onverminderd doorgaan.