Aantal ingeschreven studenten aan universiteiten stijgt ook dit collegejaar fors

Er studeren dit collegejaar 291.277 studenten aan de Nederlandse universiteiten. De Vereniging van Universiteiten meldt vandaag de definitieve inschrijfcijfers voor het collegejaar 2018-2019. Ten opzichte van het vorig jaar is er een groei van 5,3%: nog iets meer dan in oktober op basis van de voorlopige cijfers werd verondersteld. Wanneer de groei doorzet verwelkomen de universiteiten volgend collegejaar zeer waarschijnlijk de 300.000ste student. In Eindhoven is de kaap van de 12 duizend inschrijvingen nagenoeg bereikt en staat de teller nu op 11.985. In oktober 2015 schreef de TU/e haar 10.000e student in.

Kleinschalig en kwaliteit
De stijging zet dus door, niettegenstaande dat er door de invoering van een numerus fixus bij vier studies wel een vertraging in de toename te zien is. Zonder maatregelen tegen die extreme groei zou het aantal studenten in Eindhoven de 12 duizend al ruimschoots overschrijden. Het past in het streven van de universiteit om verder te groeien, maar dan gedoseerd. Rector Magnificus Frank Baaijens van de TU/e onderschrijft dat. "De uitstekende kwaliteit van ons onderwijs kenmerkt zich door een grote verwevenheid van onderwijs en onderzoek. Dat uit zich in kleinschalige onderwijsvormen met veel persoonlijke begeleiding, goed uitgeruste laboratoria en hoogstand onderzoek. Een gecontroleerde groei van het aantal studenten maakt dat we deze kernwaarden kunnen behouden."
 
Aandeel internationale studenten in Nederland bijna 1 op 5
Het aantal internationale studenten aan Nederlandse universiteiten neemt dit collegejaar toe. Van de 291.277 ingeschreven studenten is 19,2% uit het buitenland afkomstig. In Eindhoven is dat iets minder, met iets meer dan 16%.  De VSNU stelt dat de groei van het contingent niet-Nederlandse studenten een goede ontwikkeling is. "In het licht van de voorspelde arbeidsmarkttekorten en de internationale wetenschappelijke positie van Nederland is dit in de basis een positieve trend, wel zijn maatregelen nodig om de instroom beheersbaar te houden."

Druk op universiteiten neemt toe
De groei van het aantal studenten past in een langere trend; ook de afgelopen periode trok de universiteit meer studenten. De financiering vanuit de overheid groeit niet evenredig mee: de totale rijksbijdrage per student is de afgelopen 15 jaar met een kwart afgenomen. De gevolgen hiervan zijn met name voor de medewerkers te merken. Duisenberg: β€œHet is onze inzet om alle studenten de beste onderwijskwaliteit te bieden, tegelijk moet de werkdruk voor onze medewerkers niet onverantwoord oplopen. Universiteiten zetten hun eigen middelen zo veel mogelijk in, maar de druk op onze instellingen gaat de hele samenleving aan.”

Wilt u meer weten over de (instroom)cijfers van de Vereniging van Universiteiten? Bezoek dan de Feiten&Cijfers-pagina