Europese beurs van 2 miljoen euro voor onderzoek naar bloedvaten

Cecilia Sahlgren, hoogleraar Cell Biology aan de faculteit Biomedische Technologie heeft 2 miljoen euro ontvangen van de European Research Council (ERC). Met de vijfjarige subsidie gaat Sahlgren onderzoeken welke invloed cellen in de wand van bloedvaten hebben op de bouw van bloedvaten, zoals de dikte. Deze kennis is waardevol bij de behandeling van cardiovasculaire aandoeningen, waar vaak sprake is van vervormingen in bloedvaten.

De ERC-subsidies voor wetenschap en onderzoek, ondersteund door de EU-Commissie, zijn erg prestigieus in Europa. De subsidie die Sahlgren heeft ontvangen is een Consolidator Grant, ontwikkeld om vooraanstaande onderzoekers te ondersteunen. De vijfjarige subsidie is toegekend aan het zogenoemde ForceMorph-project. Sahlgren is werkzaam aan de TU/e en aan de Åbo Akademi University in Finland.

Veranderingen in bloeddruk

Het ForceMorph-project heeft als doel om de interactie tussen bloedstroom en celsignalen te onderzoeken en hun effect op de architectuur van bloedvaten te verklaren, bijvoorbeeld de dikte van de vaten. Die kennis is waardevol voor bijvoorbeeld de behandeling van cardiovasculaire aandoeningen, een van de belangrijkste doodsoorzaken wereldwijd. “Veel cardiovasculaire ziektes resulteren uit veranderingen in bloeddruk. Deze veranderingen leiden tot vervorming van de vaatarchitectuur en verstoren daarmee het functioneren van weefsels. We willen ontdekken wat het effect is van de kracht op de vorm”, zegt Sahlgren.

Menselijke bloedvaten zijn constant onderhevig aan druk. De stroming van het bloed, circulerend in het lichaam, zorgt ervoor dat het weefsel verwijdt en versmalt. Op dit moment weten onderzoekers dat de cellen in het bloedvat blootgesteld worden aan een mechanische spanning, veroorzaakt door bijvoorbeeld bloeddruk en hartslag, die de eigenschappen van het bloedvat beïnvloedt. Het is ook bekend dat de moleculaire signalen tussen de cellen een effect hebben op de dikte van de wand en de celdeling en ontwikkeling van verschillende cellen beïnvloedt. Daarentegen is nog niets bekend over de interactie van bloeddruk en celsignalen en de hieraan gerelateerde effecten. 

Regeneratie van weefsel

“Door deze relatie te begrijpen, zullen we kennis vergaren over de achtergrond van cardiovasculaire ziektes. Het zal ons in staat stellen om niet alleen de effecten van specifieke veranderingen te voorspellen, maar ook om therapeutisch in te grijpen en de signalen bij te sturen om verschillende ziektes en aandoeningen te voorkomen”, legt Sahlgren uit.

“De kennis zal ook waardevol zijn voor toepassing in de regeneratie van weefsel. In de gezondheidszorg kunnen bloedvaten chirurgisch vervangen worden door een buisje in het lichaam van de patiënt te plaatsen, maar het is niet mogelijk om de architectuur rondom het bloedvat te reguleren. Met andere woorden: het is moeilijk de samenstelling van de cellen en de dikte van de lagen rond het buisje te beïnvloeden of er zeker van te zijn dat alle delen in goede relatie tot elkaar aanwezig zijn. Dit is waarom we in staat moeten zijn om bloeddruk of celsignalen op een goede manier te beïnvloeden.”