Nieuw Fontys-gebouw op campus TU/e heeft ‘wow-factor’

8 november 2019

Op de campus van de TU/e is donderdag 7 november Fontys Nexus geopend, het nieuwe gebouw van de Fontys Hogescholen. Het pand, waarin drie instituten zijn gevestigd in het domein Technologie & Innovatie, moet een open ruimte worden voor ontmoeting, studie, onderzoek en kennisdeling, zowel voor studenten, docenten als het bedrijfsleven. De locatie is niet toevallig: met de vestiging op het TU/e-terrein willen beide instellingen de bestaande samenwerking nog meer handen en voeten geven.

Het betreft hier de verbouwing van het voormalig TNO-pand (bouwjaar 2000) op het TU/e-terrein. Wie er ooit binnen is geweest, zal het nu niet meer herkennen; van een naar binnen gekeerd onderkomen met de uitstraling dat pottenkijkers niet gewenst zijn, is het een modern en transparant gebouw geworden waar glas de boventoon voert. Overal is bedrijvigheid te zien, of het nu in een van de vele laboratoria is, op een studieplein of in een practicumlokaal. Lectoraten verrichten er onderzoek in een voor de bezoeker zichtbare omgeving. In de werkplaats van de studie Automotive is zelfs een groot stuk uit het betonnen plafond gezaagd, zodat de activiteiten er van bovenaf goed te bekijken zijn.

'geweldig nieuws'

Robert-Jan Smits, voorzitter van het College van Bestuur van de TU/e, noemt de opening van het nieuwe Fontys-pand “geweldig nieuws”, en een belangrijke stap op weg naar verdere samenwerking tussen beide onderwijsinstellingen.

De TU/e en Fontys werken nu al op diverse gebieden al en willen dat uitbreiden, onder meer door gebruik te maken van elkaars labs. Ook wordt er gesproken over gezamenlijke werving en voorlichting, zodat de juiste student op de juiste plaats terecht komt, betere doorstroming van Fontys-studenten naar de TU/e, en de gezamenlijke inhuur van specialisten uit het bedrijfsleven voor onderwijs.

Met de opening van het nieuwe Fontys-gebouw wordt de TU/e campus een van de grootste technische campussen in Nederland, met in totaal zo’n 17.500 studenten.

(Met dank aan Fontys. Zie ook 'Open onderwijsgebouw met ‘wow-effect’.)