AI-coalitie streeft naar algoritmen voor iedereen

9 oktober 2019
Eindhoven Artificial Intelligence Systems Institute
Eindhoven Artificial Intelligence Systems Institute

Kunstmatige Intelligentie (AI) speelt een steeds grotere rol in onze economie en samenleving. Om ervoor te zorgen dat Nederland niet achterblijft bij andere grote spelers, is gisteren in Den Haag de Nederlandse AI-coalitie gelanceerd. De coalitie is een samenwerking van bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en universiteiten, waaronder de Technische Universiteit Eindhoven. De TU/e is, met de recente oprichting van het AI-instituut EAISI en een investering van 100 miljoen, een belangrijke speler in het onderzoek naar en onderwijs in AI.

In de VS, China en ook in een aantal Europese landen wordt fors ingezet op AI, met miljardeninvesteringen in onderzoek en innovatie. Volgens de coalitie kan Nederland daarbij niet achterblijven. Partijen die als eerste met AI aan de slag gaan plukken er de meeste vruchten van en zetten achterblijvers op een vaak onoverbrugbare achterstand. Dit vergt volgens de coalitie niet alleen forse investeringen, maar ook samenwerking tussen de overheid, het bedrijfsleven en kennisinstellingen zoals universiteiten.

Investering

De coalitie wil dat Nederland de komende zeven jaar ruim twee miljard euro investeert in AI. Daarvan komt meer dan de helft voor rekening van het bedrijfsleven en andere particuliere instellingen. Van de overheid wordt ook een flinke bijdrage gevraagd. Met investeringen van deze omvang zou Nederland zijn achterstand inlopen op buurlanden Engeland, Duitsland en Frankrijk.

Op dezelfde dag dat de AI-coalitie werd gepresenteerd, maakte het kabinet zijn AI-strategie bekend. Het kabinet wil dit jaar 64 miljoen euro investeren in deze technologische ontwikkeling. Dat bedrag wordt de komende jaren verdubbeld, tot een totaal van 1 miljard. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) wil er zo voor zorgen "dat we niet geleefd worden door deze technologie, maar die voor ons laten werken”.

Volgens haar moet Nederland de ontwikkeling van AI versnellen, willen we mee blijven doen in de voorhoede van een wereldwijde concurrerende economie. Ze ziet daarvoor voldoende mogelijkheden. “Nederland heeft een uitstekende uitgangspositie, onder meer door zijn hoogwaardige connectiviteit, de sterke basis voor publiek-private samenwerking en onderzoek van wereldklasse.”

Frank Baaijens, rector magnificus van de TU/e, is blij met de plannen van het kabinet. “Het is voor de toekomst van Nederland, en zeker voor de hightech-sector van Brainport Eindhoven, van groot belang dat we een stevige positie innemen op het gebied van de AI. Een publiek-private investering van 2 miljard de komende vijf jaar legt daar een uitstekend fundament voor.”

Motto

Het motto van de nieuwe AI-coalitie is 'Algoritmen die werken voor iedereen'. De coalitie benadrukt daarmee dat, anders dan in China en de VS, de mens centraal moet staan bij de ontwikkeling van AI. Dit moet waarborgen dat nieuwe toepassingen van AI voldoende draagvlak hebben in de samenleving en niet in strijd zijn met fundamentele grondrechten. Ook aan de TU/e staan maatschappelijke verantwoorde toepassingen van AI hoog op de agenda. Het nieuwe AI-instituut EAISI besteedt veel aandacht aan de ethische en morele aspecten van AI, de interactie tussen mens en machine en aan het effect van AI op de samenleving. Daarnaast concentreert EAISI zich op het gebruik van AI in high-tech systemen zoals auto’s, medische apparatuur en industriële toepassingen.

Mediacontact

Henk van Appeven
(Science Information Officer)