Keuzegids universiteiten 2019 bevestigt noodzaak beteugeling groei TU/e

Eindhovense studenten blijven positief over hun studie

De Technische Universiteit gaat onverminderd door met maatregelen om de groei aan studenten beheersbaar te houden. In de Keuzegids Universiteiten 2019 scoort Eindhoven minder dan voorgaande jaren. Dat onderstreept nogmaals de noodzaak van decentrale selectie (numerus fixus) bij vier opleidingen en laat tegelijk zien dat investeringen nodig zijn. Niettemin blijkt uit de Nationale Studenten Enquête dat studenten in Eindhoven na Wageningen hun opleiding het hoogst waarderen.

De universiteit heeft onder meer de studievoorschotmiddelen (gevolg van de afschaffing basisbeurs) ingezet voor meer student-assistenten, het versterken van het challenge-based onderwijs (het nieuwe Innovation Space in gebouw Matrix) en de kleinschaligheid van het contact student-docent. Na de ingebruikname van het gebouw Atlas (het oude hoofdgebouw) begin 2019 gaat gebouw Laplace ook op de schop om extra ruimte te maken voor onderwijs.

De TU Eindhoven ziet de explosieve groeicijfers van studentenaantallen vertaald in een lagere plaatsing in de Keuzegids Universiteiten 2019. Net als vorig jaar zakt de TU Eindhoven in de ranglijst van beste universiteiten van Nederland. De TU/e staat voor 2019 op plek acht, terwijl Eindhoven in 2017 op een derde stek stond. De TU/e levert bovendien niet alleen een plek in, maar scoort ook 2,0 punt minder dan in 2018. De daling van afgelopen editie (toen - 2,5) heeft zich doorgezet.

Populairste studie onder studenten
Opvallend is het onder meer het negatieve oordeel van studenten over de kwaliteit van het Engels van hun docenten. Ook over de studiebegeleiding zijn ze minder positief. Daar staat tegenover dat de TU/e onverminderd populair is onder de eigen studenten: de Lichtstad is in Nationale Studenten Enquete (NSE) in absolute cijfers wel gedaald van 4,16 naar 4,13 maar daarmee nog steeds 2e ‘beste’ van Nederland na Wageningen.

Eindhoven kent twee zogenaamde 'topopleidingen': Scheikundige Technologie en Technische Natuurkunde. Technische Wiskunde is dat predikaat kwijtgeraakt. Zwakste opleidingen zijn - net als vorig jaar - Bouwkunde en Industrial Design.

De Keuzegids ranglijst universiteiten 2019:

 1. Wageningen         74
 2. Enschede UT         67,5
 3. Open Universiteit     65
 4. Tilburg             64,5
 5. Maastricht UM        64
 6. Nijmegen RU         63
 7. Groningen RUG         62,5
 8. TU/e             60,5
 9. Amsterdam VU         60
 10. Utrecht UU         59,5
 11. Leiden UL         58,5
 12. Delft TUD         58
 13. Rotterdam EUR         55
 14. Amsterdam UvA         54

Rekenmethode van de Keuzegids:
De basis voor het opleidingenoverzicht zijn gegevens uit de landelijke Studiekeuzedatabase met een uitgebreiding en actualisatie door raadpleging van een groot aantal bronnen.
• Opleidingen: Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs. Stand 01-10-2018, www.duo.nl
• Percentage intemationale studenten: DUO 1 cijfer HO, bewerking Nuffic/Keuzegids.
• Survival 1e jaar: Cijfers 'doorstroom naar jaar 2', peildatum sept 2017. Bron: VSNU.
• Oordelen studenten en Contacturen: Eigen bewerking door C.H.O.I. van de Nationale Studenten Enquête 2018. Bij opleidingen met een te kleine steekproef zijn ook resultaten uit een of twee eerdere jaren bij de berekening betrokken.
• Expertoordeel: Dit is een samenvatting van de oordelen uit accreditatiebesluiten van de NVAO en de onderliggende rapporten van visitatiepanels. Stand per 1 sept2018. Voor volledige en actuele gegevens, zie de rapporten per opleiding op www.nvao.net.
• Totaalscore: Deze berust op gelijke weging van de 10 scores voor 'oordelen'.
• Eindoordeel: Het aantal sterren geeft het eindoordeel over de opleiding weer.