Vacatures wetenschappelijke staf TU/e voorlopig alleen voor vrouwen

17 juni 2019

Vacatures vaste wetenschappelijke staf in het eerste half jaar van werving alleen nog open voor vrouwen.

De TU Eindhoven stelt, via haar nieuwe Irène Curie Fellowship-programma, vacatures voor vaste wetenschappelijke staf in het eerste half jaar van werving alleen nog open voor vrouwen. Voor de komende anderhalf jaar geldt dit voor 100% van de vacatures, daarna bekijkt de universiteit per jaar welk percentage onder de regeling valt. Het doel is dat de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de vaste wetenschappelijke staf meer in balans komt. De komende jaren heeft de universiteit ruim honderdvijftig posities in te vullen.

Startpakket
De vrouwelijke nieuwkomers binnen deze regeling krijgen een extra startpakket op maat. Het TU/e-bestuur stelt voor elke Fellow in dit programma een ton extra beschikbaar voor eigen onderzoek. Verder is er een speciaal mentoringprogramma voor deze nieuwe instroom.

Ineens een grote stap
“We hechten bijzonder veel waarde aan gelijke waardering en kansen voor vrouwen en mannen”, licht rector Frank Baaijens van de TU/e zijn maatregel toe. “En het is al langer bekend dat een divers personeelsbestand beter functioneert. Het leidt tot betere strategieën, creatievere ideeën en snellere innovatie. We hebben daarom al jaren maatregelen om het lage percentage vrouwen in onze wetenschappelijke staf te verhogen, maar we gaan te langzaam vooruit. We zijn ons ervan bewust dat we met een impliciete gender bias kampen. We gebruiken daarom nu het feit dat we de komende jaren onze wetenschappelijke staf flink uitbreiden, om ineens een grote stap te zetten.”

Minimaal vijf jaar
De TU Eindhoven besluit deze week om per 1 juli van start te gaan met de Irène Curie Fellowships. Dit gaat minimaal vijf jaar lopen. In die tijd heeft de universiteit ruim 150 vaste vacatures te vullen. Of die allemaal onder het programma vallen, is nog niet zeker. De eerste anderhalf jaar is het 100%. Daarna wordt het programma jaarlijks geëvalueerd en het percentage eventueel bijgesteld.

50% van de nieuwe universitair docenten
Vacatures waarvoor niet binnen een half jaar een goede vrouwelijke kandidaat gevonden is, worden opnieuw opengesteld, maar dan buiten het programma. Voor de heropenstelling geldt nog steeds dat de sollicitatiecommissie minimaal een vrouwelijke kandidaat en een mannelijke kandidaat moet voordragen. Al met al wil de TU/e dat minimaal de helft van alle nieuw aangestelde universitair docenten vrouw is. Het minimumpercentage voor universitair hoofddocenten en hoogleraren is 35 procent.

De maatregel is getoetst tegen Europese wetgeving. Die staat het toe om gericht personeel te werven onder ondervertegenwoordigde groepen.

Irène Curie
Irène Curie (1897-1956) won in 1935 de Nobelprijs voor de Scheikunde, en ze was een actief voorvechter van vrouwenrechten in onderwijs en wetenschap. Irène Curie is de dochter van de eveneens beroemde wetenschapper Marie Curie, de eerste vrouwelijke Nobelprijswinnaar. Baaijens: “Irène Curie staat symbool voor de volgende generatie vrouwelijke wetenschappers die we willen aantrekken.”

https://www.tue.nl/en/working-at-tue/scientific-staff/irene-curie-fellowship/

Voor persvragen: