Wiskundige simulaties voor veilige concerten in Muziekgebouw Eindhoven

18 juni 2020

De onderzoekers bepaalden per concert de meest optimale en veilige auditoriumcapaciteit

Het Muziekgebouw in Eindhoven vóór de coronacrisis. Foto: MGE

Met wiskundige simulaties heeft de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) onderzocht hoe concerten in Muziekgebouw Eindhoven veilig kunnen verlopen en een maximale bezetting wordt bereikt. De vereiste afstand van 1,5 meter tussen bezoekers, musici en personeel was hierbij leidend. De onderzoekers zijn in staat gebleken om door het slim indelen van groepen bezoekers met de beschikbare zitplaatsen, per concert nauwkeurig een optimale en veilige zaalcapaciteit te bepalen. Zo kan de Grote Zaal met 1250 zitplaatsen maximaal 401 bezoekers herbergen. Ook is de rol van ventilatie op rondzwevende virusdeeltjes onderzocht.  

Robert-Jan Smits, voorzitter van het College van bestuur van TU/e: “Als universiteit staan we in het hart van de Eindhovense samenleving. Dit unieke project laat goed zien waar de hechte samenwerking binnen Brainport tot kan leiden. Graag dragen wij op deze manier ons steentje bij om Muziekgebouw Eindhoven verantwoord weer open te laten gaan.” Volgens Wim Vringer, directeur van Muziekgebouw Eindhoven, biedt dit een goed perspectief op een toekomstige exploitatie van de concertzalen. “De wiskundige simulaties van de TU/e geven ons het volle vertrouwen om bezoekers weer veilig van onze concerten te laten genieten. Wij zijn uitermate tevreden met deze wetenschappelijke benadering en met de concrete resultaten. Dat geeft een gerust gevoel en helpt ons richting de toekomst.”

De TU/e-onderzoekers Danny Blom, Rudi Pendavingh en Frits Spieksma hebben met wiskundige modellen verschillende scenario’s doorberekend om bij een 1,5 meter afstandsvereiste het optimale bezettingsniveau van de concertzalen te bepalen. Samen met studenten en enkele bedrijven op de TU/e campus en met Muziekgebouw Eindhoven namen zij de gehele customer-journey (entree, garderobe, foyer-gebruik, en toegang & uitstromen zalen) als compleet proces door. Verschillende scenario’s met singles, duo’s en gezinnen zijn hierbij uitgewerkt. Daaruit bleek dat bij een bezoek met overwegend duo’s en gezinnen een (veel) grotere capaciteit mogelijk was dan bij een publiek van hoofdzakelijk afzonderlijke personen. De wiskundige simulaties toonden aan dat de Grote Zaal, met 1250 zitplaatsen, bij de 1,5 metervoorwaarden maximaal 401 mensen veilig kan herbergen. Met twee voorstellingen per avond kan, met inachtneming van de 1,5 metervoorwaarden, tot 70% van de capaciteit worden gekomen zonder dat een stoel meer dan één keer op een avond wordt verkocht.

Een tweede onderdeel van het onderzoek was de rol van ventilatie in het Muziekgebouw. De luchtverversing in de Grote Zaal, kent een bijzonder ontwerp vanwege de akoestische voordelen. Deze verloopt namelijk vanuit de achterzijde van de stoelen recht omhoog naar het plafond, om intensieve luchtcirculatie in de zaal te vermijden. Er wordt nu nog nagegaan in welke mate deze vorm van ventilatie en eventuele aanpassingen de concentratie aan aerosolen verder kan reduceren. 

Het onderzoek is een van de activiteiten van het COVID-19 platform van Innovation Space, de innovatieversneller van de TU/e. Het project bestond uit een samenwerking tussen de faculteiten Wiskunde, Bouwkunde en Innovation Space van de TU/e, Level Acoustics BV en het team van Muziekgebouw Eindhoven.

Barry van der Meer
(Head of Department)