Carlo van de Weijer (TomTom) trekt strategic area 'Smart Mobility'

Dr.ir. Carlo van de Weijer, vice-president Traffic Solutions van TomTom, treedt per 1 maart op als kwartiermaker van de strategic area 'Smart Mobility' van de TU/e. Hierin bundelt de universiteit de krachten van TU/e-onderzoeksgroepen die excelleren op de terreinen die relevant zijn voor de sectoren automotive en logistiek.

Met de opbouw van Strategic Area's op de terreinen energie, gezondheid en nu dus ook slimme mobiliteit, wil de Eindhovense universiteit haar concurrentiepositie in de internationale R&D-wereld versterken, het maatschappelijk profiel versterken, meer studenten uit binnen- én buitenland aantrekken en haar samenwerking met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties uitbreiden en intensiveren.

Strategic areas
Dat moet ertoe bijdragen dat de onderzoeks- en innovatieclusters op deze terreinen in ons land en met name in Brainport Zuidoost Nederland zich kunnen meten met de sterkste R&D-centra in de wereld. De vorming van de strategic area's vormt een cruciaal onderdeel van het Strategisch Plan TU/e 2020 dat de Eindhovense universiteit begin dit jaar publiek maakte. Eerder al werden dr. Rick Harwig (voormalig CTO van Philips) en drs. Roel Fonville (voormalig Senior Vice-President Philips Healthcare Nederland) bereid gevonden om de TU/e Strategic Area's 'Energy' en 'Health' te trekken.

Van de Weijer
Carlo van de Weijer studeerde in 1990 aan de TU/e af als werktuigbouwkundig ingenieur. In dat jaar trad hij in dienst bij TNO Automotive in Delft waar hij verantwoordelijk was voor het opzetten van een onderzoeksprogramma 'elektrische en hybride aandrijving'. Na in 1997 gepromoveerd te zijn aan de Technische Universiteit in het Oostenrijkse Graz werd hij in 1998 bij TNO verantwoordelijk voor de Business Unit Power Trains. In 2001 stapte Van de Weijer over naar Siemens VDO om leiding te gaan geven aan de onderzoekseenheid voor navigatiesystemen in Eindhoven. In juni 2007 ging hij met deze onderzoekseenheid over naar TomTom, waar hij sindsdien werkzaam is. Van de Weijer is onder andere bestuurslid van de Federatie Holland Automotive, Connekt/ITS Nederland, de High Tech Automotive Campus en het innovatieprogramma High Tech Automotive Systems.

Duurzame mobiliteit
De TU/e heeft volgens het eigen College van Bestuur alles in huis om in de wereld een rol van betekenis te spelen in de noodzakelijke overgang naar slimmere en duurzamere mobiliteit. In totaal zijn er ruim 230 onderzoekers van de TU/e betrokken bij deze strategic area. De universiteit is nauw betrokken bij de publiek-private innovatieprogramma's High Tech Automotive Systems, Logistics and Supply Chain Managament en Point One, waarin bedrijven en kennisinstellingen samenwerken aan belangrijke uitdagingen op mobiliteitsgebied. Te denken valt bijvoorbeeld aan DAF/Paccar, TomTom, NXP, Vanderlande Industries, SKF, VDT/Bosch, Peek Traffic, TNO Automotive, het Dutch Institute for Advanced Logistics (Dinalog), het Holst Centre, het Automotive Technology Centre en natuurlijk de TU/e. Zuid-Nederland is sterk vertegenwoordigd, hetgeen ook tot uiting komt in de opbouw van de High Tech Automotive Campus in Helmond en de Dinalog Campus in Breda.

Opleiding Automotive
De TU/e kent als enige universiteit in ons land een masteropleiding Automotive Technology en start dit jaar als enige een bacheloropleiding Automotive en een ontwerpersopleiding Automotive Systems Design. Verder verzorgt de TU/e een masteropleiding Operations Management & Logistics en een ontwerpersopleiding Logistics Management Systems.