Minister geeft voormalige W-hal status van Rijksmonument

Tijdens haar bezoek aan de TU Eindhoven vandaag wees minister Ingrid van Engelshoven de voormalige W-hal aan als Rijksmonument. Het gebouw, dat sinds de renovatie in 2011/2012 de naam MetaForum deelt met de erboven gelegen nieuwbouw, krijgt lof als essentieel toonbeeld van de ontwikkeling van het hoger onderwijs in de wederopbouwperiode (1940-1965).

Minister van Engelshoven overhandigde vanmiddag het Rijksmonumentenschildje aan het College van Bestuur van de universiteit, en daarmee was de aanwijzing officieel een feit. Het schildje zal in het gebouw gemonteerd worden.

De voormalige W-hal krijgt de status van Rijksmonument omdat het een mijlpaal is in de ontwikkeling van de architectuur en bouwtechniek, aldus de motivatie van het besluit. Als bijzonderheden worden onder meer genoemd de innovatieve constructiewijze, het dak met het kenmerkende dambordpatroon en de originele kleurstelling. Verder wordt de consequente toepassing van de modulemaat prominent genoemd.

Het gebouw was, anticiperend op groeiende studentenaantallen, zoveel mogelijk gestandaardiseerd zodat het gemakkelijk aanpasbaar was. De hal was ontworpen voor machines en experimenten. De studenten moesten al tijdens hun studie de atmosfeer van de werkelijke praktijk meekrijgen. Hier zou de “ingenieur in overall” afstuderen.

Jo van Ham van het College van Bestuur van de TU/e, is bijzonder verheugd met de erkenning. “De renovatie van de W-Hal markeert een omslag in ons denken over de cultuurhistorische waarde van ons vastgoed. Sindsdien is dat een vast uitgangspunt in ons huisvestingsbeleid. We bouwen nu voort op het sterke ensemble aan gebouwen dat hier al tientallen jaren aanwezig is”, vertelt Van Ham. “Je ziet dat terug in latere projecten. Bijvoorbeeld bij de renovatie van het voormalige Ketelgebouw tot gebouw Ceres, waar we de BNA-architectuurprijs voor kregen. En meer nog in de bijna afgeronde renovatie van Atlas, het voormalige Hoofdgebouw.”

De aanwijzing maakt deel uit van het landelijke aanwijzingsprogramma Wederopbouw (1940-1965). Uit deze periode zijn in totaal 189 gebouwen en objecten uitgekozen die tot de top van die periode behoren, waaronder dus de W-hal. Eerder dit jaar kreeg ook het Eindhovense Evoluon de Rijksmonumentenstatus. Eindhoven heeft 150 rijksmonumenten, Nederland in totaal 63.000.

De status van rijksmonument is niet alleen een erkenning, het heeft als voordeel dat er subsidiemogelijkheden zijn voor onderhoud en restauratie. Aan de andere kant moet bij ingrijpende ingrepen in het pand een vergunning bij de gemeente aangevraagd moet worden, waarbij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een advies geeft.