Sanctie voor studentencorps: korting op subsidie en geen toegang tot plechtigheden

Een korting van 25 procent op de bestuursbeurzen in 2018, en de rest van het kalenderjaar geen toegang tot de academische plechtigheden van de TU/e. Die straf legt het College van Bestuur van de TU Eindhoven op aan studentenvereniging het Eindhovens Studenten Corps (ESC) voor de affaire rond ESC-dispuut Aleph, dat een zeer vrouwonvriendelijk thema had bedacht voor haar carnavalsfeest.

Het universiteitsbestuur laakt de ongepaste uitnodiging van het dispuuthuis Aleph, het initiële trage optreden van het ESC tegen Aleph, maar is nu zeer te spreken over de acties die de vereniging daarna nam. De zorgvuldigheid en gestrengheid van haar interne ‘rechtspraak’, de initiatieven om het thema bespreekbaar te maken en de aanvaarding van de consequenties die het binnen de vereniging heeft om de sancties op te vangen, worden door het CvB gewaardeerd. Het College van Bestuur heeft dit aan de vereniging laten weten.

De definitieve sanctie van het CvB is ten eerste gebaseerd op de grensoverschrijdende uitnodiging voor een Carnavalsfeest van ESC-dispuut Aleph , en ten tweede op de traagheid waarmee het ESC-bestuur in eerste instantie in actie kwam tegen haar dispuut, maar ook hoe het ESC-bestuur nadien heeft geacteerd. De leiding van de studentenvereniging herpakte zich later, en nam adequate, stevige stappen. Zo distantieerde de vereniging zich helder van het dispuut, zijn leden en hun feestthema.

Verder heeft de vereniging alle leden van dispuut Aleph voor vier maanden van alle verenigingsactiviteiten geschorst en de rest van het collegejaar de toegang tot de E.S.C sociëteit ontzegd. Ook initieert het ESC een bredere discussie in de Eindhovense studentengemeenschap over ongepast gedrag binnen verenigingen, en dan vooral met het oogpunt op inclusiviteit.

Bij het ESC krijgen 2 bestuursleden een bestuursbeurs van 289 euro per maand. Het totaalbedrag van deze toelagen wordt nu over het volledige collegejaar met 25 procent gekort. Het doel van bestuursbeurzen is om studenten te helpen zich een jaar voltijds in te zetten voor hun vereniging.