Fontys-lector nu ook TU/e-sporthoogleraar, gericht op ongeoefende sporters

De TU/e stelt dr. Steven Vos aan als deeltijd hoogleraar, in de nieuwe leerstoel ‘Design & Analysis of Intelligent Systems for Leisure Time Sports & Vitality’. De leerstoel is gericht op het bevorderen van de volksgezondheid door vooral minder geoefende sporters nieuwe slimme hulpmiddelen te bieden om gezond en blijvend aan sport en bewegen te doen. Een belangrijke rol speelt hierbij de kennis die we kunnen halen uit de steeds grotere stroom data die via bijvoorbeeld smartphones en apps beschikbaar komt over ons sport- en bewegingsgedrag.

De nieuwe hoogleraar, Steven Vos (1976), is sinds 2012 lector op het lectoraat ‘Move to Be’ bij Fontys Sporthogeschool in Eindhoven. Daarnaast is hij onderzoeker aan de KU Leuven in de onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid. Hij is sociaal psycholoog en promoveerde in de bewegingswetenschappen, in Leuven, en werkte daarna als senior onderzoeker en innovatiemanager bij diverse onderzoeksinstituten. Steven is (co-)auteur van een groot aantal boeken en beleidsrapportages en publiceerde in diverse internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Volksgezondheid
Het gebrek aan lichaamsbeweging is wereldwijd een van de grootste uitdagingen qua volksgezondheid. Het is bekend dat veel gezondheidsproblemen voorkomen kunnen worden door mensen meer te laten bewegen. Maar er is er nog maar weinig kennis over het bewegings- en sportgedrag van relatief ongeoefende sporters, doordat sportonderzoek vaak juist gericht is op topsport. De nieuwe TU/e-leerstoel, in de faculteit Industrial Design, richt zich op deze lacune, met als doel: mensen een leven lang duurzaam en verantwoord laten sporten en bewegen. Dit is tevens het doel van het lectoraat Move to Be binnen Fontys Sporthogeschool.

Hardlopen, zwemmen, wielrennen
Er komen steeds meer ongeoefende en fragiele sporters”, vertelt Aarnout Brombacher, decaan van de TU/e-faculteit Industrial Design. “Het is heel goed dat ze sporten, maar vaak doen ze het met weinig kennis van hun lichaam en de sporttechniek. Daardoor hebben ze vaak blessures, of haken af.” Tegelijkertijd is er steeds meer mogelijk op gebied van metingen aan het lichaam. Denk aan goedkope hartslagmeters en bewegingssensoren in smartphones. De nieuwe hoogleraar gaat samen met andere onderzoekers dat soort gegevens analyseren om kennis op te doen om juist beginnende sporters te helpen om beter te sporten. De focus ligt daarbij in eerste instantie op  sporten die mensen vaak individueel en buiten clubverband beoefenen, zoals hardlopen, zwemmen en wielrennen.

Beeldanalyse
Het onderzoekswerk moet uiteindelijk leiden tot het ontwerp van effectieve, praktische en betaalbare sport-gadgets, –apparaatjes of –diensten, gebaseerd op grondige kennis van gedrag rond sport en beweging. Om zover te komen zullen hoogleraar Vos en zijn mede-onderzoekers onder meer gaan werken aan methoden om data over sportgedrag te verkrijgen en analyseren. Denk aan data over hartslag, ademhaling, locatie (GPS), maar ook volautomatische beeldanalyse van zaken als houding, techniek, tempo, uitrusting, etc.

Ecosysteem rond Eindhoven
De nieuwe leerstoel is de verbindende schakel intern - qua sportonderzoek binnen de verschillende TU/e-faculteiten -  en extern, in vooral de samenwerking met Fontys, maar ook met de KU Leuven en Universiteit Utrecht en UMCU, en betrokken bedrijven. Daarnaast speelt de nieuwe hoogleraar een belangrijke rol in de versterking van het ecosysteem in en rond Eindhoven op gebied van sport en technologie.

Via deze leerstoel willen de TU/e-faculteit Industrial Design en Fontys Sporthogeschool een bijkomende impuls geven aan de samenwerking die reeds nadrukkelijk tot uiting komt in het hardlooponderzoek omtrent de Marathon Eindhoven en het promotieonderzoek van Fontysdocent Mark Janssen. Door de samenwerking worden de krachten gebundeld tussen de meer fundamentele kennis van de TU/e en de toegepaste expertise van Fontys in het sportdomein.

Onderzoekers aangetrokken
Sport en vitaliteit is een relatief nieuws subthema van het TU/e-focusgebied Health. Sinds de start ervan, zo’n twee jaar geleden, zijn tien onderzoekers hiervoor aangetrokken, en dat aantal zal in de komende jaren groeien. De onderzoekers werken onder meer in het onderzoeksprogramma ‘Mine your own body’, een samenwerking tussen TU/e, Fontys, Philips e.a. Belangrijk is verder de samenwerking met het Data Science Centre van de TU/e, om uit de grote hoeveelheden data nieuwe inzichten op te doen.