Vici-beurs voor onderzoek naar vloeibare elektronica

Professor Rembert Duine van de faculteit Technische Natuurkunde van de TU/e heeft een beurs gekregen ter waarde van 1,5 miljoen euro voor zijn onderzoek naar vloeibare elektronica.  De zogeheten Vici-beurs is toegekend door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), die daarmee vernieuwend onderzoek ondersteunt van gevorderde onderzoekers.

Duine is hoogleraar in de Theorie van Spintronica aan de faculteit van Technische Natuurkunde aan de Technische Universiteit van Eindhoven. Daarnaast is hij werkzaam aan het Instituut voor Theoretische Natuurkunde van de Universiteit Utrecht.

Duine is erg blij met de toekenning. “Ik zie het als een bekroning op een mooi wetenschappelijk jaar. Met deze beurs kan ik een nieuwe onderzoekslijn opzetten die de fundamentele natuurkunde ontwikkelt voor energiezuinige ICT-toepassingen zoals dataopslag en datatransport.”

Spin
Het onderzoek naar vloeibare elektronica richt zich op ultrazuivere geleiders, waarin elektronen zich gedragen als een stroperige vloeistof. Het uitwisselen van informatie in elektronische en magnetische systemen (denk aan computers) verloopt daardoor een stuk gemakkelijker, en werkt anders dan bij supergeleiders ook bij kamertemperatuur. Een stuk energie-efficiënter dus.

Duine gaat de beurs onder meer gebruiken voor de ontwikkeling van nieuwe materialen, waarbij elektronen niet langer hun lading aan elkaar doorgeven, maar hun spin. Spin is een magnetische eigenschap van fundamentele deeltjes, die valt te vergelijken met een ingebouwde kompasnaald.

Zwart gat
Het onderzoek van Duine bouwt voort op de eerder door hem ontdekte analogie tussen zwarte gaten en magnetische systemen. Hierdoor wordt het in theorie mogelijk om spinsignalen te versterken en zogeheten quantumverstrengeling te genereren. Quantumverstrengeling is een belangrijk ingrediënt voor supersnelle quantumcomputers.