Eva Deckers cum laude gepromoveerd

Eva Deckers is afgelopen vrijdag cum laude gepromoveerd op haar proefschrift getiteld ‘Perceptive Qualities in Systems of Interactive Products’. Ze deed haar onderzoek bij prof.dr.ir. Caroline Hummels en prof.dr.ir. Loe Feijs aan de faculteit Industrial Design.

Deckers (1986) richtte zich in haar onderzoek op de actieve aard van perceptie. Om bijvoorbeeld een tafelblad te ervaren zal een persoon het niet alleen aanraken, maar ook zijn of haar vingers verkennend over de oppervlakte bewegen. Perceptie kan zodoende een wederzijdse interactie zijn tussen waarnemer en hetgeen dat waargenomen wordt. Deckers laat zien dat je deze wederzijdse interactie kunt laten ontstaan door perceptieve kwaliteiten aan een artefact te geven.


Gevoelig tapijt

Ze begon met het uitzetten van de theoretische kaders om vervolgens verschillende ontwerpen te bouwen en te evalueren. Eén van de onderzoeksontwerpen was een tapijt dat gevoelig is voor aanraking. Een lichaam van licht bewoog zich door de oppervlakte van het tapijt, waarbij het gedrag was afgestemd op de gebruiker. Ook beschrijft ze in haar proefschrift een groot aantal studentenprojecten dat op basis van haar theoretische achtergrond tot stand kwam.


Symposium
Deze ontwerpen werden afgelopen vrijdag tentoongesteld tijdens een symposium dat rond haar verdediging was georganiseerd, over de rol van theorie in ontwerpen en andersom. Een internationaal panel boog zich over dit onderwerp, in het bijzijn van een breed en internationaal publiek. Prof. Charles Lenay (Technische Universiteit van Compiègne) gaf een theoretische inleiding op het proefschrift van Deckers, voorafgaand aan haar verdediging.


Promotieonderzoek van 3 jaar
Deckers deed de opleiding Industrial Design aan de TU Eindhoven. In 2009 studeerde ze cum laude af. Een deel van haar bachelor voerde ze uit aan de RIMT University in Melbourne, Australië. Al tijdens haar master raakte ze geïnteresseerd in hoe perceptie emotionele waarde kan krijgen door gebruik van een object. De projecten die hieruit voortkwamen mondden uit in dit promotieonderzoek, dat ze in drie jaar volbracht. Deckers is tevens medeoprichter en voorzitter van de alumnivereniging IDEa.

Promoties die de eervolle vermelding ‘cum laude’ krijgen zijn relatief zeldzaam. Gemiddeld vijf procent van de proefschriften komt ervoor in aanmerking.