Nederlands Instituut voor Onderzoek in de Katalyse (NIOK)

Het NIOK, dat staat voor ‘Nederlands Instituut voor Onderzoek in de Katalyse', is een virtueel instituut bestaande uit Nederlandse universitaire groepen die actief zijn op alle gebieden van katalyse. Het is een landelijke onderzoeksschool, die op het niveau van zowel hoger onderwijs als onderzoek de samenwerking tussen wetenschappers van verschillende disciplines en universiteiten stimuleert. Het NIOK fungeert als platform en sparring partner voor nationale en internationale contacten op het gebied van katalyse met de academische wereld, het bedrijfsleven en de overheid.

Instituut URL:
http://www.niok.nl/