Eindhoven Institute for Research on ICT (EIRICT)

Het onderzoek op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie aan de TU/e is sinds 1 januari 2011 gebundeld in het EIRICT, het Eindhoven Institute for Research on ICT.

ICT is een onmisbare motor voor innovatie op allerlei terreinen, en de energie van die motor komt uit het eigenlijke ICT-onderzoek. De TU/e heeft daarin nationaal en internationaal een uitstekende positie, en wil die verder ontwikkelen door de krachten te bundelen. De combinatie van grensverleggend onderzoek over een breed spectrum van de ICT, met toepassingsgericht onderzoek binnen andere domeinen zoals werktuigbouw, industrieel ontwerp of biomedische toepassingen vormen de kracht van het EIRICT. Daarom zijn in het EIRICT verschillende capaciteitsgroepen en leerstoelen uit verschillende faculteiten verenigd: het gaat vooral om groepen uit W&I, EE en IE&IS, maar ook uit andere faculteiten. Het EIRICT trekt samen op met de relevante onderdelen van de TU Delft en de Universiteit Twente in het 3TU.NIRICT, het Netherlands Institute for Research on ICT, en via het NIRICT in EIT Digital.
De missie van EIRICT is om het Eindhovense toponderzoek verder te versterken door nieuwe uitdagingen en financieringsmogelijkheden te signaleren, samenwerkingen en thematische programma's op te zetten en de aansluiting naar valorisatie en innovatie te ondersteunen. Het instituut wordt gezamenlijk gedragen en bestuurd door de deelnemende faculteiten.

Directeur van het EIRICT is prof.dr. Johan J. Lukkien, hoogleraar van de groep Systeem Architectuur en Netwerken van Wiskunde en Informatica.

e-mail: j.j.lukkien@tue.nl
telefoon: 040 - 247 5147

EIRICT URL:  http://eirict.win.tue.nl/