Onderzoeksbeoordelingen

Kwaliteitszorg onderzoek

De Technische Universiteit Eindhoven hecht grote waarde aan een goede kwaliteitstoets van het onderzoek. Daarom laten we externe vakdeskundigen periodiek al het onderzoek dat plaatsvindt op de TU/e beoordelen.Voor deze evaluaties wordt het Standard Evaluation Protocol (SEP 2015-2021) van de KNAW, NWO en VSNU gebruikt. 

Beoordeling door Vakgenoten

De beoordeling vindt plaats door een internationaal samengestelde commissie van vooraanstaande vakgenoten op basis van drie criteria: research quality, relevance to society en viability. De commissie kent voor elk van deze criteria een rond cijfer toe op een schaal van één tot vier, waarbij één het hoogst haalbare cijfer is. Daarnaast geeft de commissie een kwalitatief oordeel over het beleid op het gebied van wetenschappelijke integriteit en de PhD programma's. De beoordeling komt tot stand op basis van een beknopte zelfstudie en een bezoek door de commissie.

De TU/e streeft ernaar om zoveel mogelijk met andere (technische) universiteiten op te trekken om onderzoek op hetzelfde vakgebied gelijktijdig te laten beoordelen. Wanneer een gezamenlijke beoordeling niet mogelijk is, wordt een onderzoekseenheid apart beoordeeld.

De planning van de onderzoekvisitaties van de TU Eindhoven is als volgt:

 
Discipline

Visitatie 

periode

Bezoek

commissie

Bestuurlijke

reactie

Biomedical Engineering2009-20162017Board position
Built Environment2010-20152016Board position
Chemical Engineering and Chemistry2008-20142015Board position 2015
Electrical Engineering2011-20162017 
Industrial Design2009-20162017Board position 2017
Industrial Engineering & Innovation Sciences2010-20162017Board position 2017
Computer Science2009-20142015Board position 2009-2014
Mathematics2009-20142015

Board position 2015

Applied Physics2010-20172018 
Mechanical Engineering2013-20182019 

De commissie brengt verslag uit aan het College van Bestuur. Het College van Bestuur geeft een officiële reactie op het rapport. Beide documenten zijn openbaar en via de links in bovenstaande tabel in te zien. De betrokken faculteit maakt een verbeter- en veranderplan op basis van de beoordeling van de commissie.