Overige labs

Naast de 14 grotere labs zijn er nog een 40-tal kleinere onderzoekslaboratoria op de TU/e. Hieronder een overzicht van deze overige labs per faculteit. Interesse in samenwerking of gebruik van deze onderzoeksfaciliteiten? Per lab staat aangeven of dit mogelijk is. Meer weten? Neem dan contact op met de contactpersoon van het lab.

+    facility sharing mogelijk 
+/-  facilty sharing onder voorwaarden mogelijk
-     geen facility sharing mogelijk

Overige labs Faculteit Bouwkunde

Overige labs Faculteit Biomedische Technologie

Overige labs Faculteit Industrial Design

Overige labs Faculteit Wiskunde & Informatica