Over het Institute for Photonic Integration

Het Institute for Photonic Integration is een toonaangevend R&D-centrum op gebied van fotonica. Het werk van het instituut loopt van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek tot en met de ontwikkeling van prototypes, die door de industrie verder ontwikkeld worden tot producten.

Het instituut bestrijkt drie terreinen: fotonicamaterialen (III-V halfgeleiders), geïntegreerde schakelingen (photonic integrated circuits, PICs) en fotonische systemen.

Missie en ambitie

De missie van het Institute for Photonic Integration is een wereldwijd toonaangevend onderzoekscentrum te zijn op gebied van fotonica. We willen wetenschappelijke kennis en technologie ontwikkelen waarmee de industrie nieuwe fotonische producten naar de markt kan brengen.

Het instituut wil zo inspelen op maatschappelijke wensen zoals de alsmaar toenemende dataconsumptie, nieuwe oplossingen bieden voor maatschappelijke problemen, bijvoorbeeld in de medische zorg, en bijdragen aan innovatie en economische bedrijvigheid in Nederland en Europa.

Het Institute for Photonic Integration werkt op basis van open innovatie, met oog op optimale vooruitgang van de technologie. We zoeken daarom uitdrukkelijk de samenwerking met andere instellingen en met bedrijven.

Structuur

Het fundamentele onderzoek van het Institute for Photonic Integration vindt hoofdzakelijk plaats in TU/e-onderzoeksschool COBRA. COBRA heeft een uitgebreide onderzoeksstaf, en een grote cleanroom (800 m2) geoptimaliseerd voor fotonica-R&D. De onderzoeksschool behoort al jaren tot de wereldtop op gebied van fotonica-onderzoek. Er is intensieve samenwerking met de onderzoeksgroepen op gebied van fotonica van de Universiteit Twente en de TU Delft.

Voor de ontwikkeling van prototypes, op basis van de wetenschappelijke kennis, komt er een ‘technology center’, dat werkt in drie aandachtsgebieden:

  • Materialen. Het onderzoekswerk hier richt zich onder meer op de ontwikkeling van geavanceerde materialen op basis van Indiumfosfide, een halfgeleider die bij uitstek geschikt is voor fotonica.

  • Fotonische geïntegreerde schakelingen, ofwel fotonische microchips. Cruciaal hierbij is standaardisatie, waardoor de ontwikkeling van dit soort chips betaalbaar en toegankelijk wordt voor veel partijen. Het Europese platform JePPIX, dat al sinds 2006 hiervoor in het leven is geroepen, wordt geïntegreerd in het Institute for Photonic Integration.

  • Systemen die werken op basis van fotonische microchips. Dit aandachtsgebied is gericht op het samen laten werken van onder meer de microchips om tot functionerende systemen te komen.

Photon Delta

Het Institute for Photonic Integration is de kennismotor van het ecosysteem van Photon Delta. Dit is het geheel van hightech-bedrijven, kennisinstellingen en overheden die samen eraan werken om een leidende positie in te nemen in de ontwikkeling en commercialisatie van fotonica. Een zwaartepunt van Photon Delta ligt in Brainport Regio Eindhoven, maar er zijn veel partijen uit de rest van Nederland, Europa en ook de rest van de wereld betrokken.