Photon Delta

Photon Delta is het ecosysteem in Nederland waarin hightech-bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen eraan werken om een leidende positie in te nemen in de ontwikkeling en commercialisatie van fotonica. Photon Delta heeft een zwaartepunt in Brainport Regio Eindhoven, maar er zijn partijen uit heel Europa in betrokken.

Photon Delta office

In dit ecosysteem speelt het ‘Photon Delta office’ een belangrijke rol. Dit office is een van de drijvende krachten achter de ontwikkeling van fotonica-R&D en –bedrijvigheid.

Het office beheert onder meer de kennis en het intellectueel eigendom dat voortvloeit uit het R&D-werk van het Institute for Photonic Integration. Hiertoe is een coöperatie in leven geroepen, waar bedrijven lid van kunnen worden. Als lid krijgen ze voorinzage in wetenschappelijke publicaties en inzage in de nieuwe patenten. Bedrijven kunnen vervolgens licenties kopen voor gebruik van de patenten, maar die zijn nooit exclusief. Dit om te voorkomen dat nieuwe kennis door een enkel lid geblokkeerd kan worden – Photon Delta heeft juist als doel dat de nieuwe kennis optimaal gebruikt wordt, zodat de maatschappij er baat bij heeft.