Technology Center

Een belangrijk onderdeel van het Institute for Photonic Integration wordt het technology center. Dat moet ervoor zorgen dat de fundamentele kennis die wordt opgedaan in het wetenschappelijke onderzoek, zijn weg vindt naar producten en bedrijven, zodat de gebruikers, industrie en e maatschappij er profijt van hebben.

Net als bij het onderzoek is het werk van het technology center verdeeld in materialen, geïntegreerde schakelingen en systemen. Op het gebied van geïntegreerde schakelingen bestaat al langer een technology center, met de naam JePPIX, dat in het Institute for Photonic Integration opgenomen wordt.

Ontwikkelingskosten drukken

JePPIX staat voor het Joint European Platform for Photonic Integration. Deze in 2006 door de TU/e gestarte samenwerking heeft inmiddels 250 bedrijven en kennisinstellingen wereldwijd als leden. Het doel is fotonicachips naar de markt te krijgen. JePPIX werkt aan standaardisatie van de technologie, zodat ontwikkelaars relatief eenvoudig PICs kunnen ontwerpen en prototypes laten maken.

Verder heeft JePPIX het zogeheten foundry-model geïntroduceerd in fotonica. Voor de productie van microchips zijn dure cleanrooms en apparatuur nodig, die voor een enkel bedrijf moeilijk te bekostigen zijn. De chips worden gemaakt op een ronde schijf van een vaste afmeting, een wafer. JePPIX regelt dat de ruimte op de wafers gedeeld wordt door meerdere partijen, die er elk hun chips op laten maken. Dat kan alleen doordat de gebruikte technologie gestandaardiseerd is, en elke partij dus dezelfde technologie gebruikt. Ook dit delen van wafers drukt de ontwikkelingskosten sterk, waardoor ook kleine bedrijven de ontwikkeling van producten kan betalen. Dankzij JePPIX zijn de ontwikkelingskosten van fotonische chips met een factor twintig omlaag gegaan.

Meer over JePPIX is te lezen op http://jeppix.eu