Innoveren

Ons energie-onderzoek is ingebed in nationale en internationale netwerken. We hebben een sterke band met de industrie, waardoor we een precies inzicht houden in behoeften en mogelijkheden. We participeren ook in veel publieke innovatieprogramma's. Maatschappelijke verandering is een kwestie van onderlinge afstemming en betrokkenheid van vele partijen.

KIC InnoEnergy

Een van onze belangrijkste partners is de Knowledge Innovation Community (KIC) InnoEnergy, een samenwerkingsverband van universiteiten, onderzoeksinstellingen en de industrie. De partners hebben gezamenlijk een strategie ontwikkeld voor innovatie op het gebied van duurzame energie. De formele partners van de Benelux co-locatie van de KIC InnoEnergy zijn: TU/e, KU Leuven, TNO, Vito en Eandis. De associate partners zijn onder meer: Philips Research, IMEC, ECN, Elia, NXP en Energy Delta Institute. Deze tien partners concentreren hun onderzoek in Eindhoven en in Genk-Waterschei (België).

Advanced Dutch Energy Materials programma (ADEM)

We hebben ook goede contacten met het Advanced Dutch Energy Materials programma (ADEM). Dat richt zich op fundamenteel en toegepast materiaalonderzoek voor duurzame energietechnologieën. Daarbij gaat het om katalysatoren, scheidingstechnologie, accu’s, de productie van waterstof, brandstofcellen, windenergie, warmtetransport en -opslag, en zonnecellen. ADEM is een gezamenlijk programma met het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), Technische Universiteit Delft (TU Delft) and Universiteit Twente (UT).

Rond de campus

Eindhoven is hard op weg het brandpunt van te worden van het Nederlandse fusie-onderzoek. Er zijn sterke banden met het FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen, dat gaat verhuizen naar de TU/e-campus. We zijn ook betrokken bij de ITER-NL consortium, dat het Nederlandse onderzoek en de industrie bereidt zich voor op deelname aan de internationale fusiereactor ITER.
Op het gebied
van zonne-energie participeren we in Solliance, een samenwerkingsverband van Onderzoeksorganisaties  in de regio Eindhoven-Leuven-Aken. Solliance consolideert
en coördineert de activiteiten van het bedrijfsleven, onderzoeksinstituten en universiteiten.

Samenwerking universiteiten, overheid en industrie

Wij werken ook samen met Danmarks Tekniske Universitet (DTU) en de Technische Universität München (DE), de twee partneruniversiteiten van de TU/e. Verder participeren wij in het EOS-programma van SenterNovem, STW Perspectief programma's, FOM‐Joint Solar Programma's, CatchBio, ACTS, het Europees programma voor fusieonderzoek ITER, en EU‐FP7 programma's.

We doen ook mee aan de gezamenlijke innovatieprogramma's (IP's) met de industrie, zoals FES-HTSM, Point.One (nanotechnology, embedded systems en mechatronica), High Tech Automotive Systems (HTAS), en het ITER‐NL consortium dat het Nederlandse onderzoek en het bedrijfsleven voorbereidt op deelname aan de internationale fusiereactor ITER. Verschillende subprogramma's van deze innovatieprogramma's hebben een focus op energiegerelateerd onderzoek.

De 3TU.Federatie

Het energie-onderzoek in Eindhoven is ook sterk ingebed in de 3TU.Federatie, waarin de drie toonaangevende technische universiteiten in Nederland (Eindhoven, Delft en Twente) hun krachten hebben gebundeld. Deze federatie verenigt de sterke punten in onderzoek, onderwijs en kennisoverdracht. De 3TU.Federatie heeft een gemeenschappelijke Center of Competence voor technologieën voor duurzame energie. Belangrijke onderwerpen van onderzoek zijn: een efficiënte conversie van zonne-energie naar elektronen en waterstof, opslag van deze energiedragers in lichtgewicht materialen, batterijen en supercondensatoren, fundamentele verbeteringen van brandstofcellen, en het gebruik daarvan in geïntegreerde, efficiënte apparaten. Ook de productie en het schone gebruik van biobrandstoffen wordt bestudeerd.