Bacheloropleidingen energie

Sustainable Innovation

Bij Sustainable Innovation bestudeer je innovaties vanuit technisch, economisch en sociaal perspectief,  zodat de samenleving duurzaam gaat consumeren en produceren. Bij het invoeren van nieuwe duurzame technologieën in de maatschappij, bijvoorbeeld in de energievoorziening en de gebouwde omgeving, zijn altijd meerdere actoren betrokken: de overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke groeperingen, kennisinstellingen en ook de consument. Bij Sustainable Innovation kijk je vanuit deze verschillende actoren naar een vraagstuk gericht op een duurzame samenleving. Neem bijvoorbeeld de introductie van zonnepanelen: daar komt meer bij kijken dan techniek. Ook de kosten, regelgeving en de acceptatie door de maatschappij spelen hierbij bijvoorbeeld een rol. Daarnaast leer je recente ontwikkelingen en discussies over duurzaamheid te plaatsen in een langetermijnperspectief en komt aan bod hoe Nederlandse ontwikkelingen zich verhouden tot internationale ontwikkelingen.

Meer informatie