Gespecialiseerde masteropleidingen energie

De masteropleiding Sustainable Energy Technology (SET) geeft een breed inzicht in energietechnologie. Na enkele basiscursussen volgt gespecialiseerd onderwijs over biomassa, zonne- en windenergie, waterstof, smart grids en de gebouwde omgeving. Studenten leren ook marktintroductie, maatschappelijke acceptatie en consumentengedrag begrijpen. Deze masteropleiding is een samenwerking tussen zes faculteiten van de TU/e. Het is een 3TU.Federatieprogramma, waarin ook de twee andere Nederlandse technische universiteiten samenwerken (Delft en Twente). Studenten die beginnen aan een van de drie universiteiten kunnen hun studie vervolgen aan een van de andere, als ze de specialisaties daar aantrekkelijker vinden.

Promo film - Sustainable Energy Technology (SET)

KIC InnoEnergy Master programs - SELECT and SENSE

The MSc Environmental Pathways for Sustainable Energy Systems (SELECT) program offers advanced education in the field of sustainable energy systems for the future.
SELECT is a European program in which seven European universities are cooperating. The program is supported by the KIC InnoEnergy. Students learn to work in an international environment. In the first year students cooperate with fellow students from all over the world. In the second year, students move to one of the partner universities. Students graduating from the SELECT Master program will have gained experience in multidisciplinary problem analysis and problem-solving in the field of sustainable energy. TU/e also participates in the Smart Electrical Networks and Systems (SENSE) MSc progam.
More info about the KIC InnoEnergy Masterschool

Science and Technology of Nuclear Fusion

Science and Technology of Nuclear Fusion is een interdisciplinair speciaal masterprogramma van de faculteiten Technische Natuurkunde, Werktuigbouwkunde en Electrical Engineering. Het programma bereidt voor op een carrière in fusie-onderzoek en geeft een brede achtergrond in duurzame energietechnologie. Het biedt een combinatie van de toegepaste natuurkunde, meet- en regeltechniek en elektrotechniek. De TU/e is de coördinator van FUSENET (European Fusion Education Network), waardoor deze opleiding in de pas loopt met de ontwikkeling van een toekomstig Europees certificaat voor fusiemaster.

Meer info