Promotie (PhD en PDEng)

Alle deelnemende groepen bieden een breed scala aan mogelijkheden voor promovendi en studenten PDEng. We werken samen met internationale partners om hen het beste te bieden. Enkele van deze initiatieven:

Smart Energy Buildings and Cities (SEB&C)

The SEB&C program trains MSc graduates to become a technological designer. They are capable to integrate relevant knowledge in the field of energy and sustainability with a multidisciplinairy approach in a process of Integral Designing to a dedicated, Smart Energy system for the built environment. Based on the specialty, a SEB&C designer can contribute to the development of:

  • Intelligent and energy efficient building components and/or
  • Building concepts aimed at the intelligent use of as less as possible energy and/or
  • Energy generation in the built environment, and/or
  • Intelligent networks aimed at the alignment of supply and demand of energy.
  • Investigate strategic development for innovating companies in the field of energy and sustainability.

More information

De European Graduate School on Sustainable Energy

De European Graduate School on Sustainable Energy leidt jonge wetenschappers op in een internationale omgeving van deskundigen. Deze graduate school is een samenwerking met Danmarks Tekniske Universitet (DK) en de Technische Universität München (DE). Deelnemers ontmoeten elkaar in zomer- en winterscholen en maken deel uit van het onderzoek. Promovendi en postdocs kunnen een deel van hun tijd aan de partneruniversiteiten verblijven en daar gebruik maken van de faciliteiten. De deelnemende docenten geven gastcursussen bij de partneruniversiteiten. Het onderzoeksprogramma van deze graduate school is een paraplu voor een breed scala aan activiteiten, variërend van de atomistische beschrijving van elektronenopslag in batterijen tot het comfort van nulenergie woningen.

Onderdeel van deze graduate school is de Molecular Approach to Sustainable Energy, een programma dat zich richt op een fundamenteel begrip dat is gebaseerd op inzicht op moleculair niveau. Het onderzoeksprogramma bestaat uit twee algemene thema's:

Energy Carrier Synthesis behandelt de synthese van alternatieve brandstoffen, bijvoorbeeld uit biomassa, kolen of aardgas. Katalyse is daarvoor een van de belangrijkste technieken, maar het programma gaat ook in op andere disciplines die essentieel zijn om de productie van deze brandstoffen te begrijpen, zoals informatica. Ook modellering en karakterisatie zijn onderdeel van het programma.

Energy Conversion and Storage is gebaseerd op de gedachte dat de enige echt duurzame energiebron de zon is. In het programma gaat het om omzetting van zonlicht in andere vormen van energie en de opslag daarvan. Onderwerpen in dit kader: brandstofcellen, opslag van waterstof, elektronen en warmte en de omzetting van fotonen in elektrische energie.

KIC InnoEnergy PhD school

English only

The mission of KIC InnoEnergy PhD School is to foster an innovative and entrepreneurial culture in its graduates that enhances their market value when they become employed. The programme is designed for doctoral candidates who have and seek technical excellence, nurturing their drive for innovation, business creation and entrepreneurship (I&BE). Its principle goals are to encourage a mind set for innovation and entrepreneurship in a European academic environment, and to build a European network that links research and education in sustainable energy with both the technical needs of the industry and with society at large.

More information