Annual research reports

 
The reports give an overview of the energy-related PhD student and Postdoc research projects at the Eindhoven University of Technology within the different research themes.

Hard copy?

Indien u een exemplaar van het 'Annual research report 2013, 2014, 2015 en/of 2016' met daarin opgenomen 'het energielandschap' wenst te ontvangen, kunt u een mail sturen naar energy@tue.nl.

Het rapport is Engelstalig.