Duurzame Campus

Testen in levensechte situaties

Om te komen tot een klimaat neutrale (2015) en later energie neutrale TU/e campus gaat er behoorlijk wat veranderen. Zo wordt het arsenaal aan zonnepanelen op het terrein uitgebreid met maar liefst 8.000 m2. De opgewekte zonne-energie gebruikt de TU/ e voor het duurzaam opladen van elektrische auto’s en energievoorziening in gebouwen. Met een actieradius van ongeveer 70 kilometer kan ik in de zomer precies vanuit mijn woonplaats heen en weer naar de TU/e rijden omdat er oplaadpunten op de campus en thuis in de garage zijn”, aldus prof. dr. ir Jan Blom, voormalig hoogleraar Electrical Power Systems. Hij doelt op de zonnepanelen bovenop zijn huis die de elektriciteit leveren voor zijn hybride Opel Ampera. Blom rijdt zijn auto dus grotendeels energieneutraal én tegen zeer lage kosten.

Energie verslinders

Daarnaast pakt de TU/e ook de huidige gebouwen aan, want dit zijn grote energie verslinders. De gebouwen worden in diverse fasen gerenoveerd. Zij krijgen onder andere een betere thermische schil en energie-efficiënte installaties voor klimaatbeheersing. Ook het totale gebruiksoppervlak neemt af, van 330.000 m2 naar 270.000 m2 wat aanzienlijk scheelt in het energieverbruik. De uitgangspunten voor nieuwbouw zijn energie- technisch verantwoord. Zo is de eis voor nieuwbouw een EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) te halen die 40% lager is dan de geldende norm. Een uitdaging voor de moderne bouwer. Thijs Meulen, adviseur Energiemanagement TU/e: “We zien dat we veelal meer vragen dan dat bouwadviseurs ons kunnen bieden. We dagen onze leveranciers dan ook echt uit in energieverantwoord denken.”

Testen in levensechte situaties

Een andere belangrijke stap op weg naar de duurzame campus zijn de Living Labs op de campus. Dat betekent het opzetten en inrichten van onderzoeks- en testomgevingen in real-life situaties. Dit doet de TU/e in nauwe samenwerking met studenten, bedrijven en kennisinstellingen. Zo bouwde startup Peer+ een protoype in van Smart Energy Glass in het Connector-gebouw, leverde Shell een transparant motorblok voor ontwikkeling van efficiëntere verbrandingsmotor en worden op het dak van het Vertigo-gebouw zonnecellen verwerkt in dakpanelen of dakpannen getest.

Systeemdenken

Om energievoorziening in de gebouwde omgeving goed aan te pakken, is het denken in systemen van belang Zo beschikt de TU/e bijvoorbeeld over één van de grootste installaties voor warmte- en koudeopslag (WKO) in Europa. Een systeem waarmee gebouwen in de zomer efficiënt worden gekoeld en in de winter verwarmd. De WKO ligt er al sinds 2002, maar wordt tot op heden niet optimaal gebruikt. De TU/e is een onderzoek gestart met de gemeente Eindhoven om te kijken of de overcapaciteit aan warmte op een efficiënte manier kan worden ingezet voor naastgelegen gebouwen. De Stationspassage en de ontwikkelingen aan de zuidkant van het NS-station bieden hiervoor mogelijkheden.

Daarnaast kijkt de TU/e naar de ontwikkelingen binnen de regio. Zo is aanhaken op de biomassacentrale van Gemeente Eindhoven op Strijp-S/T een mogelijkheid voor de afname van duurzame elektriciteit. Daarmee is de TU/e meteen in staat om een positieve bijdrage te leveren aan het Brabantse mestoverschot.

TU/e 'Rethinking Power' 

Energie is van primair belang voor het functioneren van onze maatschappij. Toch kunnen we ons niet blijven verlaten op fossiele bronnen. Op de TU/e leveren 400 onderzoekers van 7 faculteiten en 30 onderzoeksgroepen een bijdrage aan de Strategic Area Energy. Zij werken samen met bedrijfsleven en kennisinstellingen aan nieuwe manieren van energievoorziening: kleinschalig, lokaal, persoonlijk én schoon. Technologie is daarvoor een belangrijke enabler. Uiteindelijk zal de inzet van renewable energy resulteren in meer mondiale welvaart in een veel schonere omgeving.