Renovatie gemeentehuis Cranendock

“We zijn erg trots op het gebouw, vooral op het A++ energielabel”

Oktober 2014 was het zover, na een grondige renovatie betrokken de gebruikers het duurzame gemeentehuis van Cranendonck aan het Capucijnerplein in Budel. Voor het oude pand is een aantal duurzame maatregelen getroffen die gunstig uitpakken wat betreft energiegebruik, esthetiek en  werkcomfort .“Deze renovatie is een hele positieve verandering. We zijn erg trots op het gebouw, vooral op het  A++ energielabel dat we hebben gekregen. Dat is, hoewel nog net niet energie neutraal, behoorlijk goed,” zegt projectleider Joep Lafarre. “Daarnaast zijn we twee maanden eerder klaar dan berekend, bleven we binnen het budget gebleven en zijn alle betrokkenen trots en tevreden.”

Omdat het gebouw sterk verouderd was en niet meer voldeed aan de eisen van deze tijd, wilde het gemeentebestuur het pand in eerste instantie slopen en een nieuw gebouw neerzetten. Na weerstand vanuit inwoners en de politiek werd besloten tot renovatie. Duurzaamheid en het in stand houden van de Bossche bouwstijl waarin het gemeentehuis was gebouwd, vormden de belangrijkste uitgangspunten voor de renovatie waarvoor ruim 7 ton werd uitgetrokken.

Nieuwe werken

“Warmte- koudeopslag in combinatie met klimaatplafonds, hergebruik van regenwater voor toiletten en extra isolatie door EPS korrels”, somt Lafarre de duurzame maatregelen in het gebouw op. Tijdens de rondleiding wijst hij vervolgens naar de klimaatplafonds waardoor de koude en warme lucht de kantoorruimtes wordt ingeblazen, de hoogfrequente tl- verlichting en de grote ramen die voor veel lichtval zorgen. In het atrium,  dat dient als raadszaal, is het glazen dak belegd met zonnecellen, die  energie opwekken en tegelijkertijd  fungeren als zonwering. Het dak van het gebouw is voorzien van dakpannen met geïntegreerde zonnecellen. Maar niet alleen de aanpassingen zijn duurzaam, ook een deel van het oude interieur is behouden gebleven, zoals de trap die afkomstig is uit het oude gebouw, evenals enkele antieke  meubels. Het nieuwe werken, waarin medewerkers niet meer over vaste werkplaatsen beschikken en zoveel mogelijk digitaal werken, geldt volgens Lafarre ook als een duurzame maatregel.

Impuls

Volgens Rick Harwig, kartrekker van de Strategic Area Energy van de TU/e, is de samenwerking rondom de renovatie van het gemeentehuis één van de voorbeelden die centraal hebben gestaan bij de bijeenkomsten van de Smart Energy Regions Brabant (SER). Bij dit project voor de provincie bundelen bedrijven, kennisinstellingen en overheden de krachten om moderne regionale energiehuishoudingen te ontwikkelen en te implementeren. Hierbij waren ook Jan Bekkering van het Energiebureau en ambtenaren van de gemeente Cranendonck aanwezig. “Omdat wij als TU/e een onafhankelijke partij zijn, heeft men er ons graag bij, ook bij overleg met gemeenteraadsleden”, licht Harwig desgewenst toe. “Met de SER bieden wij de gelegenheid aan verschillende partijen om bij elkaar aan tafel te zitten. Wij leggen vanuit de TU/e ook uit over welke kennis wij en anderen beschikken en vervolgens vinden de partijen die iets willen elkaar. Zo kunnen dit soort samenwerkingen een extra impuls krijgen, ook letterlijk via een financieringsregeling voor werk bij kennisinstellingen.” Zie daarvoor ook de website.”

TU/e Rethinking Power

Energie is van primair belang voor het functioneren van onze maatschappij. Toch kunnen we ons niet blijven verlaten op fossiele bronnen. Op de TU/e leveren 400 onderzoekers van 7 faculteiten en 30 onderzoeksgroepen een bijdrage aan de Strategic Area Energy. Zij werken samen met bedrijfsleven en kennisinstellingen aan nieuwe manieren van energievoorziening: kleinschalig, lokaal, persoonlijk én schoon. Technologie is daarvoor een belangrijke enabler. Uiteindelijk zal de inzet van renewable energy resulteren in meer mondiale welvaart in een veel schonere omgeving.