Over Energy

Een schone leefomgeving is van levensbelang. In de strategic area Energy werken daarom ruim 300 onderzoekers van 27 onderzoeksgroepen aan nieuwe schone energiebronnen en het verbeteren van vervuilende energiebronnen. Ook op het gebied van onderwijs en innovatie speelt Energy op de TU/e een belangrijke rol. Alle activiteiten rondom de strategic area Energy worden gecoördineerd vanuit het Eindhoven Energy Institute (EEI). Binnen het EEI worden onderzoek, onderwijs, innovatie en projecten op het gebied van Energy gebundeld. Energy aan de TU/e heeft de focusgebieden Future Fuels, Energy Conversion, Built Environment en Fusion Energy. TU/e werkt op dit thema ook in het Europese samenwerkingsverband KIC InnoEnergy. Voorbeelden van recente ontwikkelingen aan de TU/e zijn tailormade bio-fuels voor een schonere verbranding, glas dat energie opbrengt en polymere zonnecellen die zonlicht efficiënt omzetten in elektrische energie. Op onderwijsgebied biedt de TU/e de minor Energy Technology met de KIC InnoEnergy in de bachelorfase, verschillende gespecialiseerde masteropleidingen, promotie- en ontwerpersopleidingen, ook binnen het internationale samenwerkingsverband van de European Graduate School on Sustainable Energy Technology.