Eindhoven Energy Institute

De TU/e kent drie Strategic Areas: Energy, Health en Smart Mobility. Het Eindhoven Energy Institute (EEI), dat in 2010 is opgericht, ondersteunt de Strategic Area Energy. Het EEI komt voort uit het centrum TDO (Technologie voor Duurzame Ontwikkeling). TDO heeft sinds 1994 TU/e studenten de mogelijkheid geboden om duurzame ontwikkeling in de opleiding te integreren (TDO-certificate).

De taak van het EEI is om het Strategic Area Energy te ondersteunen bij alle activiteiten op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie. Het EEI coördineert het energie gerelateerde onderwijs van de TU/e. Daarnaast organiseert en begeleidt het EEI onder andere projecten voor honors studenten met energie als thema, energie projecten voor de USE leerlijnen en het onderwijs dat de TU/e in het kader van de KIC InnoEnergy verzorgt.

Op het gebied van het onderzoek coördineert het EEI de afstemming tussen de verschillende onderzoeksthema’s op energiegebied. Daarnaast zorgt het EEI voor de communicatie en verspreiding van kennis op energiegebied door het organiseren  van lezingen (EnergyDays), thematische events, workshops en het publiceren van een nieuwsbrief . Het EEI is ook betrokken bij innovatieprojecten, zoals het Smart Energy Regions-Brabant project, financieel ondersteund door de provincie Noord-Brabant. Dit project stimuleert samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen door middel van een voucher regeling en door het scheppen van een infrastructuur op de TU/e campus waar bedrijven en instellingen producten en diensten kunnen testen.