Facts & Figures Energy

De TU/e focust met Energy op nieuwe technologische oplossingen voor maatschappelijke problemen zoals het opraken van fossiele brandstoffen, schadelijke effecten op het milieu en klimaatverandering en de toenemende energiebehoefte van opkomende economieën.

Er zijn 4 onderzoeksthema's: Built Environment, Future Fuels, Energy Conversion, Fusion Energy.

De Nederlandse duurzame energie-sector telt een omzet van € 1,7 miljard en 17.300 medewerkers

Onderzoek op het gebied van zon-pv is geclusterd in de regio Brainport Eindhoven, binnen een alliantie van bedrijven en kennisinstellingen genaamd Solliance.

400 TU/e onderzoekers van 7 faculteiten en 30 onderzoeksgroepen zijn betrokken bij Energy

Tussen de 30 en 35% van de TU/e studenten krijgt tijdens hun studie intensief te maken met energie gerelateerde onderwerpen.

TU/e verzorgt 2 masters, 20 specialisaties en 1 ontwerpersopleiding binnen het domein Energy.

En werkt nauw samen met onder andere:
Industrie; ASML, Shell, Unilever, DSM, NXP, Hyflux, Sasol, LioniX, Gasunie, Atag, Alliander, Nuon, Remeha, Honeywell
Kennisinstellingen; Universiteit Utrecht, FOM, TU Delft, Universiteit Twente, European Institute of Innovation and Technology EIT KIC InnoEnergy, TU Munchen, Denmark, DTU, EPFL Lausanne, KTH Stockholm, KU Leuven, TNO, ECN, Holst Centre

Onderdeel van Regionaal innovatienetwerk Smart Energy Regions

Participeert in talloze innovatieprojecten, onder meer, ADEM, B-Basic, M2I en Topsector Energie

In de afgelopen 5 jaar zagen ruim 10 nieuwe ondernemingen op het gebied van Energy vanuit de TU/e het levenslicht.