Visie

'Kleinschalige, schone energiegeneratie betekent meer onafhankelijkheid en welvaart'

Stroom met een andere benadering

“Nu mijn eerste kleinkind is geboren, kijk ik verder vooruit, verder dan 2020, zelfs verder dan 2050. Technische ontwikkelingen creëren nieuwe mogelijkheden voor onze energievoorraad en geven burgers meer macht, op dezelfde manier als computer- en communicatietechnologie onze persoonlijke reikwijdte heeft uitgebreid tot het andere einde van de wereld. Hoewel het gebruik van fossiele brandstoffen nog steeds van invloed is op het klimaat en op onze levenskwaliteit, worden gewone mensen, overheden en bedrijven aangedreven door de behoefte om hier iets aan te doen, en nu is dat ook daadwerkelijk mogelijk. 

In de zeventiende eeuw was hout de voornaamste brandstof. Geleidelijk aan stapte de mens over op kolen en olie, en uiteindelijk op aardgas. Nu zijn er schonere energiebronnen ontwikkeld, en die zorgen voor nieuwe uitdagingen, vooral voor wat betreft het beheer van vraag en aanbod. Kleinschaligere oplossingen voor het genereren van energie betekent dat er een individuelere energievoorraden worden gebruikt waarmee mensen onafhankelijk worden van hun omgeving en in ontwikkelingslanden de mogelijkheid ontstaat om aan de armoede te ontsnappen. In deze landen zullen ook vaker bouwkundige oplossingen worden gevonden en geïntroduceerd. Dit biedt mogelijkheden voor het aanpakken van de ongelijke verdeling van de welvaart in de wereld en het verbeteren van de stabiliteit, zodat de mensheid zich beter kan ontwikkelen op de aarde, onze enige bron van leven.

Ik zie toekomstige steden voor me waarin de bevolking, dubbel de hoeveelheid mensen van vandaag de dag, wonen in een technologisch zeer geavanceerde, maar toch natuurlijkere omgeving. Fijne plekken om te leven en te werken, met meer groen en een schonere omgeving dan nu het geval is. Hernieuwbare energieoplossingen zullen ons een fijnere, natuurlijke omgeving kunnen bieden, en het mogelijk maken dat de omliggende lege gebieden betrokken worden bij de stedelijke centra, aangezien de meeste technologieën voor schone energie tegenwoordig gebruik maken van oppervlaktegebieden. Energie en bouwkunde hoeven niet te botsen met het milieu, in tegendeel zelfs.”

Voormalig directeur Strategic Area Energy, TU/e, Emeritus Fellow TU/e 

Overige activiteiten: eigenaar Harwig Innovation Services, voorzitter RVC  ProdriveTechnologies BV, voorzitter Adviesraad COMMIT, lid rvc The Green Village, Delft
Vorige functies: CTO bij Koninklijke Philips, CEO bij Philips Corporate Technologies en Philips Research.