Innoveren

Onze gezondheid onderzoek is ingebed in sterke nationale en internationale netwerken. Het heeft ook een sterke band met de industrie, waardoor onze wetenschappers een nauwe voeling houden met de behoeften. We participeren ook in veel publieke innovatieprogramma's.

Regionale netwerken

De TU/e heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Universiteit Utrecht en het  Universitair Medisch Centrum Utrecht. We werken onder andere samen op de gebieden imaging en regenerative medicine. Ook hebben we samen het Institute for Diagnostic and Interventional Imaging (Het Centre for Research Excellence IDII).

LifeTec Network is een organisatie opgericht door Philips, DSM, het voormalige Organon (nu onderdeel van MSD), Medtronic, de Technische Universiteit Eindhoven en Maastricht UMC+. De organisatie concentreert zich op medische technologie, biomaterialen, farmaceutische en bio-informatica - cruciale gebieden op het snijvlak van Life Sciences en Medische Technologie. LifeTec Network beoogt het bedrijfsleven en onderzoek te stimuleren en het zuid-oosten van Nederland te laten uitgroeien tot een wereldwijd toonaangevende locatie op deze gebieden.

LifetecZONe is de netwerkorganisatie voor de gezondheidssector in Zuid-Nederland  voor en door ondernemers. LifetecZONe is opgericht door de intermediaire organisaties BOM, LIOF en Syntens.

Brainport Health Innovation is een langetermijnprogramma ontwikkeld door de zorgsector, kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid om innovatie te stimuleren op het snijvlak van zorg en technologie. Het richt zich op E-dossiers (elektronische uitwisseling van patiënt- en klantgegevens), telehealth (telemedicine en domotica), new-learning (waarbij een gezonder dieet en levensstijl wordt aangeleerd), en e-communicatie diagnostiek (waarbij afwijkingen op afstand worden gedecteerd, zodat mensen hun vrijheid van beweging behouden).

Brabant Medical School (BMS) is een netwerkorganisatie van educatieve ziekenhuizen en instituten in de provincie Noord-Brabant.

Nationale initiatieven

ZonMw, onderdeel van NWO, is een landelijke organisatie die kwaliteit en innovatie bevordert op het gebied van gezondheidsonderzoek en de gezondheidszorg, door het initiëren en stimuleren van nieuwe ontwikkelingen.

Point-One is een open organisatie van high-tech industrie en kennisinstellingen met onderzoek en ontwikkeling in Nederland op gebied van nano-elektronica, embedded systemen en mechatronica. Dit zijn cruciale technologieën voor de gezondheidszorg.

Het Life Sciences & Health Innovatie Programma heeft drie publiek-private samenwerkingen (PPS):

Het ICT Innovation Platform HealthSupport is gericht op het verbeteren van zorginnovatie. Het is een open platform voor onderzoekers, bedrijven, openbare diensten en zorgverleners die samen werken aan middellange-termijn ICT-oplossingen op het gebied van welzijn en zorg. Deelnemers van de IIP zijn Roessingh Research and Development, TNO, Universiteit Twente, Nictiz, NPCF, CVZ, Philips Research, IBM, OIZ, ZIP, en Novay.