Over Health

Healthy solutions from excellent science

In de maatschappij zijn vele uitdagingen op het gebied van gezondheidszorg. Bijvoorbeeld toenemende vergrijzing, meer mensen met chronische ziektes als obesitas en diabetes en een snel oplopend tekort van personeel in de zorg. Deze uitdagingen vragen om nieuwe producten en diensten in de zorg. Technologie speelt hierbij een cruciale rol.

Niet voor niets is Health al vele jaren een belangrijk speerpunt van de TU/e. Zo is de TU/e de eerste Nederlandse universiteit die een ingenieursopleiding in Biomedische Technologie startte. Inmiddels vormt Health een van de drie strategic areas van de TU/e en maakt de universiteit wereldwijd furore met onderzoek op dit gebied.

Technologie met een menselijk gezicht

De TU/e staat voor technologie waarin de mens centraal staat. Technologie die gemakkelijk te gebruiken is en geen vragen oproept. Hierbij staan twee uitgangspunten centraal:

  • De hoogwaardige technische kennis die hier wordt ontwikkeld, wordt gebruikt voor de verdere doorvertaling naar de juiste technologische oplossingen. Niet alleen in een complexe dure ziekenhuisomgeving, maar vooral om ervoor te zorgen dat de omslag gerealiseerd wordt naar eerste en zelfs nulde lijns zorg (zelfzorg). Het doel: voor iedereen de kosten verlagen en de ervaren kwaliteit van leven verhogen.
  • Bij de organisatie van de zorg en de gerelateerde IT systemen staat het vergroten van de zelfstandigheid van de patiënt centraal. We maken technologie beter toegankelijk zodat zelfzorg makkelijker wordt.

Dit streven wordt onder meer bereikt door open innovatie en kennisdeling. Met een geïntegreerde onderzoeksaanpak met andere universiteiten, universitaire medische centra, ziekenhuizen, zorginstellingen, zorgverzekeraars, bedrijven en overheden. Nationaal en internationaal.

Voor het strategic area Health zijn ruim 300 onderzoekers van 9 verschillende faculteiten verbonden aan het voorkomen, eerder herkennen en effectiever behandelen van ziektes en het stimuleren van een gezonde leefstijl en leefomgeving.

Daarbij ligt de focus op drie onderzoeksthema’s: Bio-molecular Health, Image-guided Health en Participatory Health and Wellbeing.