Over Smart Mobility

Onze wereld staat voor grote maatschappelijke uitdagingen die voortkomen uit de groeiende vraag naar mobiliteit en de impact daarvan op onze leefomgeving. Het verkeersnetwerk in Europa, maar ook daar buiten, zit regelmatig vol. Een kleine verstoring leidt al snel tot lange files. Ons vervoer heeft door de vervuilende uitstoot zeer negatieve gevolgen voor het leefklimaat en voor de opwarming van de aarde. En jaarlijks zijn wereldwijd  1,2 miljoen verkeersdoden te betreuren. Allemaal verschijnselen die het genot en de vrijheid van autorijden overschaduwen, onze gezondheid in gevaar brengen en de maatschappij veel geld kosten.

Strategic area TU/e

De TU/e ziet in technologie een belangrijke oplossing voor het minimaliseren van de negatieve effecten van mobiliteit. Van oudsher heeft de TU/e expertise in huis op het gebied van onder meer voertuigtechnologie, logistiek, planningsystemen en ICT/embedded systems. Expertise om een rol van betekenis te spelen in de noodzakelijke transitie naar  slimmere en duurzame mobiliteit.  Het is daarom dat Smart Mobility is aangewezen als één van de drie strategic areas van de universiteit.

Op weg naar een wereld zonder mobiliteitsproblemen

Met onderwijs en onderzoek draagt de TU/e bij aan innovatieve technologieën voor duurzame mobiliteit. Meer dan 200 onderzoekers werken aan intelligente en productieve mobiliteit en transport én aan veilige, schone en efficiënte voertuigen. De TU/e is op weg naar een wereld waarin de mobiliteitsproblemen zijn opgelost.