Bacheloropleiding Chemical Engineering and Chemistry

Scheikundige Technologie speelt een belangrijke rol bij het oplossen van maatschappelijke problemen. Daarbij kun je denken aan de ontwikkeling van schonere vormen van energie en van nieuwe materialen met zeer specifieke eigenschappen (supersterke vezels bijvoorbeeld), maar ook aan het ontwerpen van nieuwe moleculen die gedoseerd medicijnen kunnen afgeven in je lichaam of die licht kunnen omzetten in elektriciteit. Er is daarom altijd een grote vraag naar goed opgeleide ingenieurs op het gebied van Chemical Engineering and Chemistry.

Volg ons ook op Facebook en Twitter!

NVAO accreditatie

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO.

IChemE accreditatie

De bacheloropleiding Chemical Engineering and Chemistry aan de Technische Universiteit Eindhoven heeft de 'Internationally Accredited Degree' toegekend gekregen van The Institution of Chemical Engineers (IChemE). Hieruit blijkt dat onze opleiding wetenschappelijk verantwoord en industrieel relevant is. 

Topopleiding

De bacheloropleiding Scheikundige Technologie aan de Technische Universiteit Eindhoven krijgt dit jaar wederom het predikaat 'Topopleiding' van de Keuzegids Universiteiten 2018. Dit betekent dat ze tot de beste in Nederland behoort.