Onderzoeksdag Gecontroleerde medicijnafgifte

Medicijnen met een relatief korte halfwaardetijd vertonen na toediening een sterke fluctuatie in de bloedconcentratie. Dit kan enerzijds leiden tot ongewenste neveneffecten in periodes met een hoge concentratie, terwijl de periodes met een lage medicijnconcentratie relatief inefficiënt zijn. Voor dergelijke medicijnen is het van belang het geneesmiddel op een gecontroleerde manier af te leveren daar waar het nodig is. Hierdoor kan de toe te dienen dosis omlaag gebracht worden. Eventuele bijwerkingen zoals schadelijke effecten voor andere organen kunnen hierdoor vermeden worden.

De afgelopen jaren is daarom veel onderzoek gedaan naar nieuwe technieken voor intelligente doseringssystemen, medicijnafgiftesystemen of drug delivery systemen genoemd. Er bestaan verschillende types drug delivery systemen. Er wordt onder andere onderzoek gedaan naar biopolymeren. Als model voor de medicijnafgifte wordt het vrijkomen van een kleurstof bekeken.

Tijdens deze dag ga je werken aan de onderzoeksvraag:
Zijn alginaten (“suikerpolymeren” ) geschikt voor gecontroleerde medicijnafgifte?

Programma 28 maart 2018 (9.30 - 16.00 uur)

College:
De theorie over het onderwerp en de meetmethode (spectrofotometrie).

Practicum:

  • Welk metaalalginaat is geschikt?
  • Hoe kunnen we het vrijkomen van de kleurstof (“het medicijn”) volgen?

Lunchpauze(zorg voor je eigen lunchpakket, voor drinken wordt gezorgd)

Practicum:

  • Meting “medicijnafgifte”.
  • Verwerking meetgegevens

Afronding
In de groep nabespreking van de resultaten en conclusie.

Inschrijven

Mogelijk tot vrijdag 9 maart 2018 via het inschrijfformulier, tenzij het maximum aantal leerlingen eerder is bereikt.

Er is plaats voor 16 leerlingen. Vanwege het beperkt aantal beschikbare plaatsen is besloten om een maximum van twee leerlingen per school te hanteren. Echter, een school kan nog twee extra leerlingen als reserve aanmelden.