Voorwaarden inschrijving vwo-werkweek Scheikundige Technologie

Voor leerlingen

Voorwaarden inschrijving
Je gaat na de zomer naar 6vwo en hebt een N&T-profiel of N&G-profiel met wiskunde B en natuurkunde. Je bent gemotiveerd en hebt interesse in scheikunde/scheikundige technologie.
Je docent(e) heeft je deelname goedgekeurd en je hebt je voor 20 mei 2087 aangemeld via het inschrijfformulier. Daarnaast heb je binnen een week na de aanmelding (maar uiterlijk 20 mei 2018 indien in de laatste week is aangemeld) een persoonlijke motivatiemail gestuurd.

Motivatiemail
Na de aanmelding ben je pas daadwerkelijk ingeschreven door het sturen van de motivatiemail (ongeveer een half A4-tje, per persoon een eigen motivatiemail), waarin je vermeldt waarom jij mee wilt doen aan de vwo-werkweek. Deze mail kun je sturen naar cheminfo.st@tue.nl. In de eerste week van juni krijg je te horen of je mag deelnemen.

Voor docenten

Voorwaarden inschrijving
De leerling gaat na de zomer naar 6vwo en heeft een N&T-profiel of N&G-profiel met wiskunde B en natuurkunde.
De leerling kan, na goedkeuring van de docent, door middel van het invullen van het digitale inschijfformulier zich inschrijven voor 20 mei 2018. Elke leerling dient een apart inschrijfformulier in te vullen. Daarnaast verwachten wij van elke leerling ook een korte motivatie per e-mail binnen een week na de aanmelding (maar uiterlijk 20 mei 2018 indien in de laatste week is aangemeld).

Maximaal twee leerlingen
Indien uw leerlingen in verband met het profielwerkstuk als duo aan een project willen werken, dienen zij dit op het inschrijfformulier aan te geven. Wanneer de leerlingen niet als duo’s worden aangemeld, zullen leerlingen van één school over verschillende projecten verdeeld worden. Het is van belang dat de leerlingen zich tijdig aanmelden. Wanneer er geen onderscheid kan worden gemaakt tussen leerlingen aan de hand van de motivatiemail, zal de datum van inschrijven en insturen motivatiemail leidend zijn voor plaatsing in de vwo-werkweek.

Vanwege het beperkt aantal beschikbare plaatsen is besloten om een maximum van twee leerlingen per school te hanteren. Echter, er kunnen zich nog twee extra leerlingen als reserve aanmelden. Zij mogen deelnemen indien het maximaal aantal deelnemers nog niet bereikt is. Wij willen u daarom verzoeken om alleen sterk gemotiveerde leerlingen zich in te laten schrijven!

In de eerste week van juni krijgen u en uw leerlingen te horen of uw leerlingen mogen deelnemen.