College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) is het bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven. Het is belast met alle bestuurlijke aangelegenheden en met het beheer van de universiteit. Alle nevenfuncties van het CvB zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Het CvB bestaat uit:

Ir. J.H.J. (Jan) Mengelers
Voorzitter CvB
Tel.: (040) 247 2298
E-mail: j.h.j.mengelers@tue.nl

Prof.dr.ir. F.P.T. (Frank) Baaijens
Rector magnificus
Tel.: (040) 247 3557
E-mail: f.p.t.baaijens@tue.nl

Mr. J.P. (Jo) van Ham
Vice voorzitter CvB
Tel.: (040) 247 2295
E-mail: j.p.v.ham@tue.nl

Secretaris van de universiteit

De secretaris van de universiteit adviseert en ondersteunt het College van Bestuur in de voorbereiding en uitvoering van besluitvorming. Zij is tevens verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en de evaluatie van de strategie van de universiteit en het daaruit voortvloeiende instellingsbeleid.

Dr. M.M.N. (Nicole) Ummelen
Secretaris van de universiteit
Tel.: (040) 247 4540
E-mail: m.m.n.ummelen@tue.nl